ТЪЖНА ВЕСТ

юли 8, 2023
   

На 08.07.2023 г., след кратко боледуване, на 75 годишна възраст ни напусна з.м.с. и з.т. Алтимир Воденичаров.

Заслужилият майстор на спорта и съдия международна категория Алтимир Воденичаров отдаде повече от  60 години за развитието на корабомоделизма и корабомоделния спорт  в  България. Започнал в далечната 1959 година отначало като състезател, после като треньор, организатор и съдия, той поемаше нелеките задължения и отговорности в дейността на БФКС.

Още една от легендите на българския корабомоделен спорт отплава завинаги. Изгубихме незаменим приятел, колега, треньор и човек!

Българската федерация по корабомоделен спорт поднася своите искрени съболезнования на семейството, на всички близки  и на всички, за който той ще остане една незабравима и сияеща звезда!!!

 

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

УС на БФКС

У В Е Д О М Л Е Н И Е

юни 13, 2023
   

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Поради непостъпили заявки, по предложение на Председателя на секция „А/В“ г-н Владимир Миров и Управителния съвет на СККС „змс Иван Маринов“ се взе решение:

Да не се провежда I-ви кръг от Държавното първенство за класи „А/В“ от 16 до 18.06.2022 г. на езерото в Лесопарк „Липник“, гр. Русе обявеното в спортния календар на БФКС.

10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2022 г.

март 24, 2023
   

10-ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2022 г.

                                                                    

   МЪЖЕ

Състезател

Клуб

Точки

1

Александър Захариев

Варна

6530

2

Димитър Марков

Пазарджик

4030

3

Димитър Димитров

Пазарджик

2930

4

Кристиан Веселинов

Посейдон

2900

5

Петко Петков

Пазарджик

2170

6

Димитър Давидков Пазарджик

1990

7

Живко Липчев

Варна

1790

8

Пламен Здравков София

1420

9

Красимир Георгиев

ККС – Русе

1370

10

Антон Манолов

Добрич

1310

ЮНОШИ

Състезател

Клуб

Точки

1

Петър Симидчийски

Пазарджик

3100

2

Веселин Чавдаров

Пазарджик

2410

3

Симеон Благоев

Посейдон

1970

4

Ангел Панайотов

Харманли

1940

5

Красимир Неделев

Пазарджик

1435

6

Пламен Георгиев

Харманли

1180

7

Анастасия Бончева

Пазарджик

1135

8

Симеон Вълев

Димитровград

985

9

Теодор Тончев

Димитровград

540

10

Владислав Тончев

Димитровград

495

Секретар на БФКС:   /П/

Коля Панайотов

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

февруари 1, 2023
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХI-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 11.03.2023 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2022 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2022 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2023 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2023 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2022 г. – мъже и юноши
  7. Разни.
  • Обсъждане на предложения за промяна на устава.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.

февруари 1, 2023
   

Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.