Промяна на датите за провеждане на 1ви кръг от ДП секции М и NS гр. Русе

април 7, 2024
   

Поради невъзможност да се използва язовира край с. Николово на предварително избраните дати , се налаа промяна на датата на провеждане на Първи кръг от Държавно първенство по корабомоделизъм в секции М и NS в гр. Русе .

Новите дати са: 17.05 – 19.05.2024

Място на провеждане : Езерото в Лесопарк „Липник“, гр. Русе (старото място на полигоните)

Регистрация до 12:00 часа на 17.05.2024 (петък)

Заседание на Национална Съдийска Колегия – 04.02.2024

април 7, 2024
   

На 04,02,2024г. в София се проведе заседание на НСК в състав: председател Тодор Стоянов и членове Илия Ковачев и Светломир Сандев.

Протокол от проведеното заседание.

Предложение от лидера на Секция „ NS „ За промяна в Наредбата за провеждане на държавните първенства в клас „NS“за 2024г.

март 18, 2024
   

Предложение от лидера на Секция „ NS „ За промяна в Наредбата за провеждане на държавните първенства в клас „NS“ за 2024г.

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията

декември 15, 2023
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 03.02.2024 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2023 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2023 г.
  3. Приемане на  промени  в  Устава и правилниците за дейността на БФКС.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Избор на Председател на УС на сдружението.
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2024 г.
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2024 г. – държавни и международни първенства.
  8. Приемане Бюджета на БФКС за  2024 г.
  9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2023 г. – мъже и юноши
  10. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Промени в правилника на NAVIGA

октомври 16, 2023
   

Промени в правилника на NAVIGA валидни от 01.01.2024 г.

1. Всички мини- класове минават на лимитери.
2. Минимално тегло на батерии за мини- класовете- 140 g.
3. Минимално тегло за:

a. 60 wh- 360 g;
b. 120 wh- 720 g;
c. 180 wh- 1080 g;

4. Всеки кара със собствен лимитер (на ЕП и СП- NAVIGA ще осигурява срещу наем).
5. Разрешават се конектори за мини- класовете по-малки от 5.5 mm.
6. Разрешава се тим от два участника да имат помощник.
7. До 8 участника в група в мини- класовете.
8. Стартовото броене в класовете на овал се намалява от 10 s на 6 s.
9. Обръщането на моделите в FSR-E не е задължително.
10. Мини FSR-E се приема за официален клас.

Забележка: За вътрешни състезания в България се разрешава използването на теглови батерии (до 113 g) без лимитер в мини- класовете.