БФКС свиква 28-то годишно отчетно изборно събрание 01.02.2020г.

декември 30, 2019
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ” със седалище: гр.София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХVІІІ -то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 01.02.2020 г. от 09.30 часа, в гр. София,Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191, при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2019 година.

 2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2019 г.
 3. Приемане на промени в Устава и правилниците за дейността на БФКС.
 4. Избор на Председател на УС на сдружението.
 5. Избор на нов Управителен съвет.
 6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2020 г.
 7. Приемане спортния календар на БФКС за 2020 г. – държавни и международни първенства.
 8. Приемане Бюджета на БФКС за 2020 г.
 9. Награждаване на 10-те най-добре представилисе спортиста за 2019 г. – мъже и юноши
 10. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Промяна на дата за Трети кръг на Държавно първенство в класи М / NS

юли 2, 2019
   

В раздел Календар е обновена датата зa провеждане , непосредствено след световната купа за юноши 26-28.07.2019 г. Качени са и резултатите от проведените и изпратени към нас протоколи .

Може да изпращате протоколи от проведени състезания за пуликуване на : stoyanovt@abv.bg

Тъжна вест – почина Петко Христов

януари 23, 2019
   

На 75 години след кратко боледуване , почина Петко Христов – Пешо от Казанлък . Заслужил майстор на спорта и Европейски шампион по корабомоделен спорт на ветроходни яхти. Разделяме се с един изключително добър човек и всеотдаен приятел.

Почивай в мир, Приятелю!

БФКС

ХХVІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на “Българска федерация по корабомоделен спорт”

януари 5, 2019
   

На 03.02.2019 г. от 09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” № 191, Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт” със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХVІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Сдружението при следния дневен ред:

 1. Отчетни доклади на Председателя на УС, членовете на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2018 година.
 2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2018 г.
 3. Приемане на промени в Управителният съвет.
 4. Приемане програма за дейността на БФКС през 2019 г.
 5. Приемане спортния календар на БФКС за 2019 г. – държавни и международни първенства.
 6. Приемане Бюджета на БФКС за 2019 г.
 7. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2018 г. – мъже и юноши
 8. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Може да изтеглитебланка за Анкетна карта и Отчет : ТУК

Важно , промяна на датата на прожеждане на ДП F5 4ти кръг яз. Батак !

юли 14, 2018
   

Датите за провеждане на държавно първенство по корабомоделен спорт за радиоуправляеми яхти – класове F5 четвърти кръг се променя от 7-9.09.2018г. на 14-16.09.2018г. на язовир Батак /дъното/ .