Author Archive

Документи от работата на Федерацията по корабомоделен спорт

Автор: on петък, 16 януари, 2015

Уважаеми колеги, в секция Документи се намират протоколите от Общото събрание на БФКС и събраниe на УС през 2014г . (Протокол 1, Протокол 2)

Председателите на спортни клубове трябва да предоставят попълнена Анкетна карта за актуалното им състояние през 2014г.

- Протокол от проведено на 01.08.2014г. заседание на секция „С“ за 2014г.
Постъпили са две предложения от г-н Славян Нарлев относно секция „С“ – Предложение 1, Предложение 2 ;

- Отчет на секция „NS“;
Протокол от проведено отчетно събрание на секция “NS“;

Отчет на секция „S“;

- Доклад за работата на Националната съдийска колегия;

Доклад за работата на секция FSR през 2014г;

Доклад за работата на секция А/В през 2014г;

секретар БФКС: Коля Панайотов

——————————————–
* edit: 24.01.2015г. – добавен доклад на секция FSR
* edit: 01.02.2015г. – добавен доклад на секция А/В


Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.

Автор: on събота, 10 януари, 2015

На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред

  1. 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2014 година.
  2. 2.      Отчет за изпълнение на финансовия план за 2014 г.
  3. 3.      Приемане програма за дейността през 2015 г.
  4. 4.      Приемане спортния календар за 2015 г. – държавни и международни първенства.
  5. 5.      Приемане Бюджета за  2015 г.
  6. 6.      Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2014 г. при мъжете и юношите.
  7. 7.      Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Програма за развитие на спорта за високи постижения

Автор: on петък, 9 януари, 2015

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г.

/Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г.

на Министъра на младежта и спорта/

 ІV. Бенефициенти 

 1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри.

2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации както следва:

2.1. Спортни федерации, признати от Международния олимпийски комитет или членове на признати от Международния олимпийски комитет спортни организации и отговарящи на едно от следните условия:

2.1.1. Завоювали медали на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.;

2.1.2. Имащи за членове 12 или повече спортни клуба, регистрирани в обществена полза.

2.2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет и отговарящи на следното условие:

2.2.1. Завоювали повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2015 г.

(Утвърдена със Заповед №РД-09-852/22.12.2014 г. на Министъра на младежта и спорта)

 VII. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации, отговарящи на следните условия:

I-ва група
1. Спортни федерации, членове на признати спортни организации /СпортАкорд и АРИСФ/ от Международния олимпийски комитет, със завоювани медали на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г. и/или администриращи спортове, включени в програмата за Европейските игри в Баку през 2015 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.

ІІ-ра група
2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет, със завоювани повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.


18-то Европейско първенство класове А/В / 18-th Europan Championship Classes A/B

Автор: on вторник, 29 юли, 2014

 

18-то Европейско първенство по корабомоделен спорт за скоростни модели – класовете А/В
18-th Europan Championship of Modelshipsport Classes A/B

Дата и място на провеждане: 11.08 – 16.08.2014г. гр. Пазарджик, парк „Остров Свобода“
Venue: 11.08 – 16.08.2014 - Liberty Island Park – Pazardzhik, Bulgaria

Участват най-добрите състезатели от Англия, Армения, Германия, Русия, Украйна, Унгария, Франция,Швейцария и България – носители на десетки световни и европейски титли и рекор ди. Скоростните модели в класовете А1, А2, А3, В1, А1Е и В1Е развиват фантастичните вече скорости до 300 км/ч.

АТРАКЦИИТЕ СА ГАРАНТИРАНИ!


Световно първество за класове „С“ – Стара Загора 2014

Автор: on вторник, 15 юли, 2014

От 28-ми юни до 6-ти юли тази година се проведе поредното Световно първенство на Световната федерация по корабомоделизъм NAVIGA, в Парк хотел Стара Загора, Стара Загора, България. Участие взеха 209 модела от 12 страни. България бе представена от 18 състезатели с 23 модела в пет от седемте класа. Българските корабомоделисти се представиха повече от успешно:

В клас С-1

95,67 т. и златен медал за H.M.S. BELLONA на Любомир Ненов
94,00 т. и сребърен медал за FRIEDRICH WILHELM ZV PFERDE на Кольо Гунешки
94,00 т. и сребърен медал за HOLAND YACHT на Надежда Игнатова
93,33 т. и сребърен медал за ИНГЕРМАНЛАНД на Диян Димитров

В клас С-2

93,33 т. и сребърен медал за LE TERRIBLE на Василий Малев
93,00 т. и сребърен медал за PC-8 B на Иван Маринов

В клас С-3А

97,67 т. и златен медал за LA JACINTHE на Славян Нарлев

В клас С-3D

90,33 т. и сребърен медал за SAN FELIPE на Асен Арсенов

В клас С4-В

94,33 т. и сребърен медал за HOLANDIA на Любомир Ненов
93,33 т. и сребърен медал за YOHAN FEER на Станчо Чанев
91,33 т. и сребърен медал за CONSTITUTIONEN на Стойчо Василев

В клас С6

92,67 т. и сребърен медал за U.S.S. ARIZONA на Лазарина Бончева
91,00 т. и сребърен медал за H.M.S. HOOD на Евгени Еленков
91,00 т. и сребърен медал за U.S.S. WASP на Славейко Петров
90,33 т. и сребърен медал за Z-43 на Димитър Енгибаров
89,33 т. и бронзов медал за U.S.S. ENTERPRISE на Славейко Петров
88,33 т. и бронзов медал за U.S.S. CONSTITUTION на Михаил Воденичарски
86,67 т. и бронзов медал за БЕЗУПРЕЧНыЙ на Иван Костов
86,67 т. и бронзов медал за E.T.V. WAKER на Емил Нецов
86,33 т. и бронзов медал за S-100 на Славейко Петров

Състезанието беше с много високо ниво на моделите и конкуренция която не бяхме виждали от много години.

Славян Нарлев – председател секция „С“ към БФКС