Author Archive

Промяна на датите за провеждане на 1ви кръг от ДП секции М и NS гр. Русе

Автор: on неделя, 7 април, 2024

Поради невъзможност да се използва язовира край с. Николово на предварително избраните дати , се налаа промяна на датата на провеждане на Първи кръг от Държавно първенство по корабомоделизъм в секции М и NS в гр. Русе .

Новите дати са: 17.05 – 19.05.2024

Място на провеждане : Езерото в Лесопарк „Липник“, гр. Русе (старото място на полигоните)

Регистрация до 12:00 часа на 17.05.2024 (петък)


Заседание на Национална Съдийска Колегия – 04.02.2024

Автор: on неделя, 7 април, 2024

На 04,02,2024г. в София се проведе заседание на НСК в състав: председател Тодор Стоянов и членове Илия Ковачев и Светломир Сандев.

Протокол от проведеното заседание.


БФКС свиква 28-то годишно отчетно изборно събрание 01.02.2020г.

Автор: on понеделник, 30 декември, 2019

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ” със седалище: гр.София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХVІІІ -то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 01.02.2020 г. от 09.30 часа, в гр. София,Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191, при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2019 година.

  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2019 г.
  3. Приемане на промени в Устава и правилниците за дейността на БФКС.
  4. Избор на Председател на УС на сдружението.
  5. Избор на нов Управителен съвет.
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2020 г.
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2020 г. – държавни и международни първенства.
  8. Приемане Бюджета на БФКС за 2020 г.
  9. Награждаване на 10-те най-добре представилисе спортиста за 2019 г. – мъже и юноши
  10. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Промяна на дата за Трети кръг на Държавно първенство в класи М / NS

Автор: on вторник, 2 юли, 2019

В раздел Календар е обновена датата зa провеждане , непосредствено след световната купа за юноши 26-28.07.2019 г. Качени са и резултатите от проведените и изпратени към нас протоколи .

Може да изпращате протоколи от проведени състезания за пуликуване на : stoyanovt@abv.bg


Тъжна вест – почина Петко Христов

Автор: on сряда, 23 януари, 2019

На 75 години след кратко боледуване , почина Петко Христов – Пешо от Казанлък . Заслужил майстор на спорта и Европейски шампион по корабомоделен спорт на ветроходни яхти. Разделяме се с един изключително добър човек и всеотдаен приятел.

Почивай в мир, Приятелю!

БФКС