Archive for category Секция A/B

18-то Европейско първенство класове А/В / 18-th Europan Championship Classes A/B

Автор: on вторник, 29 юли, 2014

 

18-то Европейско първенство по корабомоделен спорт за скоростни модели – класовете А/В
18-th Europan Championship of Modelshipsport Classes A/B

Дата и място на провеждане: 11.08 – 16.08.2014г. гр. Пазарджик, парк „Остров Свобода“
Venue: 11.08 – 16.08.2014 - Liberty Island Park – Pazardzhik, Bulgaria

Участват най-добрите състезатели от Англия, Армения, Германия, Русия, Украйна, Унгария, Франция,Швейцария и България – носители на десетки световни и европейски титли и рекор ди. Скоростните модели в класовете А1, А2, А3, В1, А1Е и В1Е развиват фантастичните вече скорости до 300 км/ч.

АТРАКЦИИТЕ СА ГАРАНТИРАНИ!


10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2013 г.

Автор: on неделя, 2 февруари, 2014

10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2013 г.

МЪЖЕ

Състезател Клуб Точки
1 Пламен Здравков София 6610
2 Петко Петков Пазарджик 2805
3 Илиян Тодоров Моделистика 2715
4 Асен Танев Пловдив 2270
5 Димитър Димитров Пазарджик 1940
6 Георги Миров Варна 1720
7 Георги Димитров София 1600
8 Лазар Лазаров Варна 1580
9 Деян Димитров Варна 1300
10 Любомир Ненов Стара Загора 1260

 ЮНОШИ

Състезател Клуб Точки
1 Димитър Марков Пазарджик 7640
2 Александър Захариев Варна 4720
3 Кристиян Горанов Пазарджик 2445
4 Димитър Костадинов Пазарджик 1720
5 Никола Кабаиванов Каварна 1500
6 Християн Христов Габрово 1470
7 Стоян Алексиев Средец 1420
8 Симеон Тодоров София 1320
9 Михаил Иванов Харманли 1250
10 Антон Йотов Русе 1200

 

 


Документи от работата на УС и секциите

Автор: on четвъртък, 16 януари, 2014

В раздел Документи е публикуван Протокол от проведено събрание на УС на БФКС на 21.12.2013г.

Секция М:

Секция NS:

Секция С:

Анкетна карта и отчет на спортните клубове:


Годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on четвъртък, 9 януари, 2014

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”

 На 08.02.2014 г. от 10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2013 година.

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2013 г.

3. Приемане програма за дейността през 2014 г.

4. Приемане спортния календар за 2014 г. – държавни и международни първенства.

5. Приемане Бюджета за 2014 г.

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2013 г. при мъжете и юношите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Моля, попълнете Приложение № 1 и № 2 и ги представите на Секретаря на УС на БФКС преди започване на събранието.

С уважение,
инж. Евгени Генов
————————————————————————————————————————————————————- 

До спортните секции:

До 20 януари 2014 г. изпратете до УС в писмен вид на /адреса на БФКС/ и  електронен вид на /E-mail – panajotov@bfkks.com/ годишният отчет за 2013 г. на Вашата секция и предложения за:

  • Състезания и градове домакини на Държавния спортен календар-2014 г.
  • Състезания по международния спортен календар – 2014 г.
  • Други прояви  и  предложения за годишния план на БФКС-2014 г.

Вярвам,  че ще спазите посочения срок,  с което ще помогнете да се изработи навреме Общият годишен отчет на БФКС за 2013 г.


Протоколи от проведени заседания на УС

Автор: on петък, 29 ноември, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани протоколите от проведените заседания на Управителния съвет на БФКС през 2013г.

Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 14.09.2013г; 

Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 21.04.2013г; 

 

Секретар на БФКС – Коля Панайотов