Archive for category НОВИНИ

10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2022 г.

Автор: on петък, 24 март, 2023

10-ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2022 г.

                                                                    

   МЪЖЕ

Състезател

Клуб

Точки

1

Александър Захариев

Варна

6530

2

Димитър Марков

Пазарджик

4030

3

Димитър Димитров

Пазарджик

2930

4

Кристиан Веселинов

Посейдон

2900

5

Петко Петков

Пазарджик

2170

6

Димитър Давидков Пазарджик

1990

7

Живко Липчев

Варна

1790

8

Пламен Здравков София

1420

9

Красимир Георгиев

ККС – Русе

1370

10

Антон Манолов

Добрич

1310

ЮНОШИ

Състезател

Клуб

Точки

1

Петър Симидчийски

Пазарджик

3100

2

Веселин Чавдаров

Пазарджик

2410

3

Симеон Благоев

Посейдон

1970

4

Ангел Панайотов

Харманли

1940

5

Красимир Неделев

Пазарджик

1435

6

Пламен Георгиев

Харманли

1180

7

Анастасия Бончева

Пазарджик

1135

8

Симеон Вълев

Димитровград

985

9

Теодор Тончев

Димитровград

540

10

Владислав Тончев

Димитровград

495

Секретар на БФКС:   /П/

Коля Панайотов


Управителният съвет на БФКС свиква ХХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХI-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 11.03.2023 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2022 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2022 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2023 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2023 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2022 г. – мъже и юноши
  7. Разни.
  • Обсъждане на предложения за промяна на устава.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.


Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС.


Протокол от заседанието на УС на БФКС от 26.03.2022 г.

Автор: on сряда, 20 април, 2022

Протокол от заседанието на УС на БФКС от 26.03.2022 г.