Archive for ноември, 2010

Правилник – секция „М“

Автор: on понеделник, 29 ноември, 2010

В раздел Документи е публикуван правилника, валиден за секция „М“, а също и стартовите формуляри и бланките за регистрация за F1 и F3.

 • Правилник за секция „М“, валиден от 01.01.05г + 01.01.2008г;
 • F1 стартов формуляр;
 • F3 стартов формуляр;
 • Бланки за регистрация на F1 и F3.

 • Правилник – секция „С“

  Автор: on понеделник, 29 ноември, 2010

  В раздел Документи е публикуван правилникът за секция „С“ – настолни корабни модели,а също и бланките за паспорт на модела, крайно класиране и съдийските формуляри за С1-С7.

 • Правилник за секция С, валиден от 01.01.2010г.
 • Приложение С1-С4;
 • Приложение С5;
 • Приложение С6;
 • Приложение С7;
 • Паспорт на модела;
 • Бланка за крайно класиране;

 • Правилник – секция „AB“

  Автор: on понеделник, 29 ноември, 2010

  В раздел Документи е публикуван правилникът на секция АВ валиден от 01.01.2010г.

  – Изтегли българската версия…

  - Изтегли английската версия (сканиран документ) …


  Правилници – общи за секциите

  Автор: on вторник, 23 ноември, 2010

  В секция Документи, Правилници – Общи са публикувани:

  - Клетви на състезатели и съдии

  - Дисциплинарен правилник

  - Състезателни правила на секции: A/B, C и F