Archive for февруари, 2023

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХI-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 11.03.2023 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2022 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2022 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2023 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2023 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2022 г. – мъже и юноши
  7. Разни.
  • Обсъждане на предложения за промяна на устава.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.


Проект за Спортен календар 2023г.

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ ПРОЕКТ
Спортен календар за 2023 год.
Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Наименование на  проявата Етап на проявата Регламент, Програма, Протокол Място на провеждане (град)
28.4.2023 30.4.2023 Държавно първенство -класи  М  І кръг Харманли
28.4.2023 30.4.2023 Държавно първенство -класи НС  І кръг Харманли
28.4.2023 30.4.2023 Държавно първенство  – класи S  І кръг Харманли
.5.2023 .5.2023 Държавно първенство  – ENDURO  І кръг Казанлък
.5.2023 .5.2023 Турнир за купа „Д. Ганчев“ -класи S турнир яз. Доспат
2.6.2023 4.6.2023 Държавно първенство  -юноши Пазарджик
2.6.2023 4.6.2023 Държавно първенство  -класи М  ІІ кръг Пазарджик
2.6.2023 4.6.2023 Държавно първенство-класи НС  ІІ кръг Пазарджик
9.6.2023 11.6.2023 Държавно първенство  – класи S  ІІ кръг Русе
16.6.2023 18.6.2023 Държавно първенство-класи А/В  І кръг Русе
Държавно първенство  – ENDURO  ІІ кръг
29.6.2023 2.7.2023 Европейска купа „BLACK SEA“ класи С  Бургас
.7.2023 .7.2023 Държавно първенство  – класи S  ІІІ кръг Казанлък
21.7.2023 23.7.2023 Държавно първенство-класи НС  ІІІ кръг Русе
21.7.2023 23.7.2023 Държавно първенство  -класи М  ІІІ кръг Русе
14.7.2023 16.7.2023 Държавно първенство-класи А/В  ІІ кръг Пазарджик
3.8.2023 6.8.2023 Държавно първенство – класи С Каварна
3.8.2023 6.8.2023 Държавно първенство  – класи S ІV кръг Каварна
1.9.2023 3.9.2023 Държавно първенство – класи S V кръг яз. Батак
1.9.2023 3.9.2023 Национален турнир -класи  М турнир яз. Батак
.9.2023 .9.2023 Държавно първенство  – ENDURO  ІІI кръг Казанлък
.10.2023 .10.2023 Национален турнир -класи  ENDURO турнир Казанлък
30.9.2023 1.10.2023 Национален турнир -класи  М турнир Пазарджик
20.10.2023 22.10.2023 Турнир за купата „змс Иван Маринов“ Русе
14.8.2023 20.8.2023 Световно първенство -  класи А/В Пазарджик, България
3.8.2023 10.8.2023 Световно първенство – класи М Куринец, Словакия
8.5.2023 12.5.2023 Европейска купа – класи С Тимишуара, Румъния

Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС.