Заседание на УС на БФКС

Автор: вторник, 27 ноември, 2012

Заседание на УС на БФКС

На 02.12.2012 г. в гр. Стара Загора от 10.00 ч.

в офиса на фирма „Квалитет”

Дневен ред:

1. Обсъждане на въпросите за свикване, подготовка и провеждане на ХХІ-то Годишно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”. Докл. Евгени Генов, К. Панайотов.

2. Информация за участието на НО:

• Европейско първенство за класове А/В – Пазарджик – България. Докл. Вл. Миров;

• Световно първенство за класове „С” – Риека – Хърватия. Докл. Славян Нарлев;

• Световно първенство за класове „ФСР ” Десау – Германия. Докл. Пламен Здравков.

3. Информация за проведените състезания от ДСК през 2012 г. Докл. К. Панайотов.

4. Проект за МСК и ДСК за 2013 година. Докл. К. Панайотов.

5. Разни.

- участие с изложба на модели в залите на НХГ;

- ….