Спортен календар на БФКС за 2013

Автор: четвъртък, 27 декември, 2012

В раздел „Календар“ е публикуван новият спортен календар за 2013 г. Календарът включва състезанията в България и тези, провеждани в чужбина, със заявено българско участие към 31.12.2012г.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов