Важна анкета!

Автор: понеделник, 15 април, 2013

Скъпи приятели,

Подкрепете моделните спортове в България в анкетата на Министерството на физическото възпитание и спорта:

http://www.anketa.mpes.government.bg/

Христо Йорданов