Заседание на УС на БФКС – дневен ред:

Автор: четвъртък, 18 април, 2013

Заседание на УС на БФКС

На 21.04.2013 г. от 10.00 ч. в гр. Стара Загора – Фирма „Квалитет – 21”

Дневен ред:

1. Приемане промените и регламентите на състезанията от ДСК за 2013 г.  - докл. Коля Панайотов

2. Приемане съставите на Националните отбори и финансова план сметка за участие в:

• Европейско първенство за класове “С” – Румъния – докл. Славян Нарлев;
• Световно първенство за класове “АВ”- Франция – докл. Владимир Миров;
• Централно европейска купа за класове „FSR-V” – докл. Пламен Здравков;
• Световно първенство за класове “М” – докл. Петко Петков;

3. Информация за преминалият съдийски курс в Германия и международните съдийски карти на българските съдии – докл. Евгени Генов.

4. Информация за възможностите за финансиране по пера на:

• Състезанията от ДСК;
• Състезанията от МСК;

Докл. Коля Панайотов

5. Разни:

• Информация за редовните клубове и състезатели до 20.04.2013 г.:
o Попълване декларации от членовете на УС за МП;
o Плащане на членски внос в НАВИГА;

• Информация за подготовката на корабомоделната изложба в гр. София;
• Домакинство на Световно първенство за класи „С” в Стара Загора през 2014 г;
• Внесени писма до УС:
o от Модел яхт клуб – Пазарджик.