Автор: събота, 21 март, 2009

pic5БФККС регламентира честотите в класове Ф2, Ф3 и Ф4 на секции M и NS.

За класовете Ф2, Ф3 и Ф4 честотите са:

27 MHz кварцове от 16 до 20 и от 26 до 30
35 MHz кварцове от 60 до 70
40 MHz кварцове от 55 до 60 и от 89 до 92

Моля всички състезатели да си набавят необходимите честоти, за да спомогнат за по-добрата организация на състезанията.
Участниците, които ще се състезават в класовете ЕCO standard, ECO expert, MONO и HYDRO нямат право да използват горепосочените честоти.


Вашият коментар