Автор: сряда, 6 януари, 2010

Създаден е раздел „Документи“, в който са публикувани действащите правилници, уставът на сдружението, молба образец за приемане на нови членове (клубове) в БФКС и такива от работата на Управителния Съвет – протоколи от Общи събрания, решения и други.