Автор: четвъртък, 18 март, 2010

На 27.03.2010 (събота) от 15 часа в град Пазарджик ще се проведе заседание на Управителния съвет на БФКС и председателите на спортни секции. Деня на събранието съвпада с провеждания турнир на класи „С“ в гр. Пазарджик.

Дневния ред на заседанието ще намерите в раздел Документи на сайта или на този адрес