Автор: четвъртък, 19 март, 2009

pic4Секция М проведе събрание на яз. Батак, на което бяха взети следните решение.

На събранието на секция М, което се проведе на яз. Батак бяха взети следните решения:

1. Стартова такса 20 лв. oбщо за състезател, независимо в колко класа учавства.
2. Организаторите поемат разходите по съдийския апарат, наградният фонд (медали, купи, грамоти и др.)
3. Намаляване на броя на съдийският екип.
4. Парите събрани от стартови такси се събират от касиера на секцията Петко Петков – Пазарджик и се усвояват целево в края на годината по решение на събранието на секция М (закупуване на материална част само за ЮНОШИ)
5. Фиксирани честоти за F3
6. Паралелни стартове на ЕСО и F3 моделите
7. 4 старта в клас – за класирането се вземат двата най-добри.
Еко тим – 3 старта, за класиране се взема най-добрия старт.
8. Състезанията от спортния календар на секция М са отворени за чуждестранно участие, като резултатите на гостите, не се включват в генералното класиране на националния шампионат.


Вашият коментар