СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2011

Автор: понеделник, 18 април, 2011

Въведени са промени по спортния календар за 2011г.

Сменени са датите за провеждане на състезанията в Сливен и Габрово на секция „М“.

Сменено е мястото на провеждане на световно първенство за „А/В“.

Коля Панайотов