Контакти

inj_evgeni_genov2

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ: info@bfkks.com

Председател на Управителния съвет на БФККС:
/представителна функция на БФКС/

 • Инж. Евгени Генов – Стара Загора
  тел.042/4-15-84, 0888 515 922, факс.042/ 86-41-83, тел.042/ 86-40-39
  email:  evgeni[at]abv.bg

Зам. председател на УС на БФКС:
/финансов контрол и връзка с НАВИГА/

 • Петко Димитров Петков – Пазарджик
  034/441 331, 0887 612 242
  email: petko[at]mmplastik.com

Секретар – касиер на УС на БФКС:

 • Коля Панайотов Панайотов- София-1618
  02/8 564 147, 0888 227 837
  email: panajotov[at]bfkks.com

Членове на УС:

 • Димитър Пенев;
 • Илия Ковачев;
 • Ивайло Захариев;
 • Светломир Сандев (председател на НСК).

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ СЕКЦИИ:

Секция – “А/В” – скоростни модели:

 • Владимир Георгиев Миров – Варна
  тел.052/ 363 173

Секция -”С” – настолни корабни модели:

 • Славян Нарлев – Силистра
  тел. 0889 821 378

Секция -”F5” – радиоуправляеми ветроходни модели:

 • Димитър Запрянов Ганчев – Пазарджик
  тел.034/ 2-33-48
  email: myachtklub[at]bfkks.com

Секция – “FSR-V/H/О”- радиоуправляеми модели за групови гонки:

 • Инж. Пламен Кирилов Здравков – София
  email: pzdravkov[at]fsr.bg

Секция – “М” – радиоуправляеми модели – F1, F3, FSR-Eco:

 • Петко Петков – Пазарджик
  тел. 0887 612 424

Секция – “NS” – радиоуправляеми модели F2,F4, F6/7:

 • Веселин Димитров – Харманли
  тел. 0887 890 157

Секция – работа с децата и ЦИУД:

 • Коля Панайотов Панайотов – София
  тел. 02/856-41-47; 0888 227 837
  email: panajotov[at]bfkks.com

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

По организационните въпроси:

 • Никола Янков Иванов – Хасково
  Тел.  036-661846, 0888 318 671

По спортно-състезателната дейност:

 • Илия Костадинов Ковачев
  Тел. 02-546877, 0888 800 012