Секция NS – мащабни модели (и RC)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА „NS“ ЗА 2012г.