Календар 2022

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ
Проект на Спортен календар за 2022 год.
Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Наименование на  проявата Регламент, Програма, Протокол Етап на проявата Място на провеждане (град)
30.4.2022 2.5.2022 Държавно първенство -класи  М  Регламент  Програма   Протокол NS   Протокол М  І кръг Харманли
30.4.2022 2.5.2022 Държавно първенство -класи НС  І кръг Харманли
13.5.2022 15.5.2022 Държавно първенство  – класи S Регламент  Протокол  І кръг Казанлък
28.5.2022 29.5.2022 Държавно първенство  – ENDURO  Протокол  І кръг Казанлък
3.6.2022 5.6.2022 Държавно първенство  -юноши Регламент   Протокол Пазарджик
3.6.2022 5.6.2022 Държавно първенство  -класи М Регламент   Проткол М  ІІ кръг Пазарджик
3.6.2022 5.6.2022 Държавно първенство-класи НС  ІІ кръг Пазарджик
10.6.2022 12.6.2022 Държавно първенство  – класи S Протокол  ІІ кръг с. Стройно, Общ. Елхово
17.6.2022 19.6.2022 Държавно първенство-класи А/В Регламент    Протокол  І кръг Русе
Държавно първенство  – ENDURO  ІІ кръг
1.7.2022 7.7.2022 Европейска купа „BLACK SEA“ класи С  Регламент   Протокол Бургас
8.7.2022 10.7.2022 Държавно първенство  – класи S  ІІІ кръг Казанлък
8.7.2022 10.7.2022 Държавно първенство-класи НС          Регламент            ПротоколМ   ПротоколNS Крайно М   Крайно NS  ІІІ кръг Русе
8.7.2022 10.7.2022 Държавно първенство  -класи М  ІІІ кръг Русе
12.8.2022 14.8.2022 Държавно първенство-класи А/В  Регламент  Протокол  Крайно класиране  ІІ кръг Пазарджик
4.8.2022 7.8.2022 Държавно първенство – класи С Регламент   Протокол Каварна
4.8.2022 7.8.2022 Държавно първенство  – класи S  Регламент   Протокол ІV кръг Каварна
2.9.2022 4.9.2022 Държавно първенство – класи S  Регламент   Генерално класиране   Протокол V кръг яз. Батак
2.9.2022 4.9.2022 Национален турнир -класи  М  Регламент Резултати турнир яз. Батак
10.9.2022 11.9.2022 Държавно първенство  – ENDURO Регламент  Резултати Казанлък
8.10.2022 9.10.2022 Национален турнир -класи  ENDURO Регламент  Резултати  Крайно класиране турнир Казанлък
8.10.2022 9.10.2022 Национален турнир -класи  М  Регламент Протокол турнир Пазарджик
29.10.2022 30.10.2022 Международен турнир – класи  М  Регламент Протокол турнир Русе
15.8.2022 21.8.2022 Световно първенство -  класи А/В ???? Пазарджик, България
17.8.2022 24.8.2022 Европейско първенство – класи НС Мали, Унгария

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11