Календар 2021

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ

Проект на Спортен календар за 2021 год.

Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Наименование на  проявата

 Регламент, Програма, Протокол

Етап на проявата Място на провеждане (град) Държава на провеждане
7.5.2021 9.5.2021 Държавно първенство -класи  М

Регламент

Програма

Протокол NS Протокол М

 І кръг Харманли България
7.5.2021 9.5.2021 Държавно първенство -класи НС  І кръг Харманли България
14.5.2021 16.5.2021 Държавно първенство  – класи S

 Регламент   Протокол

І кръг Русе България
4.6.2021 6.6.2021 Държавно първенство  -юноши

 Регламент   Програма Протокол М,NS, авто

 Класиране отбори

Харманли България
4.6.2021 5.6.2021 Държавно първенство  – ENDURO І кръг Казанлък България
19.6.2021 20.6.2021 Държавно първенство  – класи S  Регламент  ІІ кръг Казанлък България
18.6.2021 20.6.2021 Държавно първенство-класи А/В

 Регламент

 І кръг Русе България
25.6.2021 27.6.2021 Държавно първенство  -класи М

 Регламент

Резултати

 ІІ кръг Русе България
25.6.2021 27.6.2021 Държавно първенство-класи НС

 Регламент

 ІІ кръг Русе България
1.7.2021 4.7.2021 Национален турнир – класи С  Регламент   Regulations  Протокол  и европейска купа Бургас България
2.7.2021 4.7.2021 Държавно първенство  – класи S  Регламент  ІІІ кръг с. Стройно, Общ. Елхово България
30.7.2021 01.8.2021 Държавно първенство-класи А/В  Регламент  ІІ кръг Пазарджик България
23.7.2021 25.7.2021 Държавно първенство-класи НС  Регламент  Протокол   Крайно класиране  ІІІ кръг Пазарджик България
23.7.2021 25.7.2021 Държавно първенство  -класи М  Регламент Протокол Крайно класиране М  ІІІ кръг Пазарджик България

5.8.2021

8.8.2021

Държавно първенство – класи С  Регламент Каварна България

5.8.2021

8.8.2021

Държавно първенство  – класи S  Регламент ІV кръг Каварна България

4.9.2021

6.9.2021

Държавно първенство – класи S  Регламент V кръг яз. Батак България

4.9.2021

6.9.2021

Национален турнир -класи  М  Регламент турнир яз. Батак България

0.9.2021

0.9.2021

Държавно първенство  – ENDURO ІІ кръг Казанлък България
1.8.2021 10.8.2021 Световна купа – класи М, класи NS Калининград Русия
11.9.2021 19.9.2021 Световно първенство – класи С Риека Хърватия

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11