Календар 2020

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ
Спортен календар за 2020 год.
Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Наименование на  проявата Етап на проявата Място на провеждане (град) Държава на провеждане
10.7..2020 12.07.2020 Държавно първенство  – класи S Регламент  Протокол  І кръг с. Стройно, Общ. Елхово България
17.07.2020 19.07.2020 Държавно първенство  -юноши Регламент   Заявка  Протокол Пазарджик България
17.07.2020 19.07.2020 Държавно първенство-класи NS Регламент  Протокол  І кръг Пазарджик България
17.07.2020 19.07.2020 Държавно първенство  -класи М Регламент  Протокол   І кръг Пазарджик България
24.07.2020 26.07.2020 Държавно първенство-класи А/В Регламент  Протокол Пазарджик България
1.08.2020 2.08.2020 Държавно първенство  -  Enduro Протокол  І кръг Казанлък България
6.08.2020 9.08.2020 Държавно първенство – класи С  Регламент  Протокол Каварна България
6.08.2020 9.08.2020 Държавно първенство  – класи S  Регламент  Протокол ІI кръг Каварна България
4.09.2020 6.09.2020 Държавно първенство – класи S  Протокол  Генерално класиране III кръг яз. Батак България
4.09.2020 6.09.2020 Национален турнир -класи  М  Регламент  Протокол турнир яз. Батак България
18.09.2020 20.09.2020 Държавно първенство-класи NS Регламент  Протокол  ІІ кръг Русе България
18.09.2020 20.09.2020 Държавно първенство  -класи М Регламент  Протокол  Крайно класиране  ІІ кръг Русе България
26.09.2020 27.09.2020 Държавно първенство  -  Enduro Протокол  ІI кръг Казанлък, яз. Синята река България

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ
Спортен календар за 2020 год. НЕ Е АКТУАЛЕН
Вътрешни турнири и първенства 2020 
Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Наименование на  проявата Етап на проявата Място на провеждане (град)
1.5.2020 3.5.2020 Държавно първенство -класи  М Регламент  Програма  І кръг Харманли Временно отложени
1.5.2020 3.5.2020 Държавно първенство -класи НС Регламент  Програма  І кръг Харманли Временно отложени
1.5.2020 3.5.2020 Държавно първенство  -юноши Регламент   Програма Харманли Временно отложени
1.5.2020 3.5.2020 Държавно първенство  – класи S  І кръг Казанлък Временно отложени
2.5.2020 3.5.2020 Държавно първенство  -  Enduro  І кръг Казанлък, яз. Синята река Временно отложени
22.5.2020 24.5.2020 Национален турнир – класи С Регламент и мемориал Н. Шишков Пазарджик Временно отложени
5.6.2020 7.6.2020 Държавно първенство  – класи S  ІІ кръг Габрово Временно отложени
13.6.2020 14.6.2020 Държавно първенство  -  Enduro  ІІ кръг Разград, яз. Пчелина Временно отложени
19.6.2020 21.6.2020 Държавно първенство-класи А/В  І кръг Пазарджик Временно отложени
19.6.2020 21.6.2020 Държавно първенство  -класи М Регламент  ІІ кръг Пазарджик Временно отложени
19.6.2020 21.6.2020 Държавно първенство-класи НС Регламент  ІІ кръг Пазарджик Временно отложени
2.7.2020 5.7.2020 Държавно първенство- класи С Регламент  Regulations и международен турнир Бургас Отменено 
10.7..2020 12.7.2020 Държавно първенство  – класи S  ІІІ кръг с. Стройно, Общ. Елхово България
11.7.2020 12.7.2020 Държавно първенство  -  Enduro  ІІІ кръг Разград, яз. Пчелина България
17.7.2020 19.7.2020 Държавно първенство-класи НС Регламент  ІІІ кръг Пазарджик България
17.7.2020 19.7.2020 Държавно първенство  -класи М Регламент  ІІІ кръг Пазарджик България
24.7.2020 26.7.2020 Държавно първенство-класи А/В Регламент  ІІ кръг и  МТ Пазарджик България
6.8.2020 9.8.2020 Национален турнир – класи С Каварна България
6.8.2020 9.8.2020 Държавно първенство  – класи S ІV кръг Каварна България
4.9.2020 6.9.2020 Държавно първенство – класи S Регламент V кръг яз. Батак България
4.9.2020 6.9.2020 Национален турнир -класи  М Регламент турнир яз. Батак България
26.9.2020 27.9.2020 Държавно първенство  -  Enduro  ІІІ кръг Казанлък, яз. Синята река България
МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ / INTERNATIONAL COMPETITIONS 2020
8.8.2020 16.8.2020 Световно първенство -  Enduro  Отменени Гонзага Италия
19.7.2020 24.7.2020 Международен турнир – младежи  Отменени Нова Вола Полша
27.7.2020 2.8.2020 Европейско първенство-класи А/В Регламент  Regulations  Program  Отменени Пазарджик България
2020 2020 Европейско  първенство -класи S  Отменени
6.8.2020 13.8.2020 Европейско  първенство -класи НС  Отменени Калининград Русия
6.8.2020 13.8.2020 Европейско  първенство -класи М  Отменени Калининград Русия
12.9.2020 20.9.2020 Световно първенство – класи С  Отменени Риека Хърватия

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11