Календар 2020

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ
Спортен календар за 2020 год.
Вътрешни турнири и първенства 2020
Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Вид проява /СП, ЕП, СК, ЕК, МТ и др./ Наименование на  проявата Етап на проявата Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане
1.5.2020 3.5.2020 ДП Държавно първенство -класи  М  І кръг м/ж, ю/д Харманли България
1.5.2020 3.5.2020 ДП Държавно първенство -класи НС  І кръг м/ж, ю/д Харманли България
1.5.2020 3.5.2020 ДП Държавно първенство  -юноши  ю/д Харманли България
1.5.2020 3.5.2020 ДП Държавно първенство  – класи S  І кръг м/ж, ю/д Казанлък България
2.5.2020 3.5.2020 ДП Държавно първенство  -  Enduro  І кръг м/ж, ю/д Казанлък, яз. Синята река България
22.5.2020 24.5.2020 НТ Национален турнир – класи С и мемориал Н. Шишков м/ж Пазарджик България
5.6.2020 7.6.2020 ДП Държавно първенство  – класи S  ІІ кръг м/ж, ю/д Габрово България
13.6.2020 14.6.2020 ДП Държавно първенство  -  Enduro  ІІ кръг м/ж, ю/д Разград, яз. Пчелина България
19.6.2020 21.6.2020 ДП Държавно първенство-класи А/В  І кръг м/ж, ю/д Пазарджик България
19.6.2020 21.6.2020 ДП Държавно първенство  -класи М  ІІ кръг м/ж, ю/д Пазарджик България
19.6.2020 21.6.2020 ДП Държавно първенство-класи НС  ІІ кръг м/ж, ю/д Пазарджик България
2.7.2020 5.7.2020 ДП, МТ Държавно първенство- класи С и международен турнир м/ж, ю/д Бургас България
10.7..2020 12.7.2020 ДП Държавно първенство  – класи S  ІІІ кръг м/ж, ю/д с. Стройно, Общ. Елхово България
11.7.2020 12.7.2020 ДП Държавно първенство  -  Enduro  ІІІ кръг м/ж, ю/д Разград, яз. Пчелина България
17.7.2020 19.7.2020 ДП Държавно първенство-класи НС  ІІІ кръг м/ж, ю/д Пазарджик България
17.7.2020 19.7.2020 ДП Държавно първенство  -класи М  ІІІ кръг м/ж, ю/д Пазарджик България
24.7.2020 26.7.2020 ДП, МТ Държавно първенство-класи А/В  ІІ кръг и  МТ м/ж, ю/д Пазарджик България
6.8.2020 9.8.2020 НТ Национален турнир – класи С м/ж, ю/д Каварна България
6.8.2020 9.8.2020 ДП Държавно първенство  – класи S ІV кръг м/ж, ю/д Каварна България
4.9.2020 6.9.2020 МТ, ДП Държавно първенство – класи S V кръг м/ж, ю/д яз. Батак България
4.9.2020 6.9.2020 НТ Национален турнир -класи  М турнир м/ж яз. Батак България
26.9.2020 27.9.2020 ДП Държавно първенство  -  Enduro  ІІІ кръг м/ж, ю/д Казанлък, яз. Синята река България
МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ / INTERNATIONAL COMPETITIONS 2020
8.8.2020 16.8.2020   IMBRA Световно първенство -  Enduro м/ж, ю/д Гонзага Италия
19.7.2020 24.7.2020 МТ Международен турнир – младежи  ю/д Нова Вола Полша
27.7.2020 2.8.2020 ЕП Европейско първенство-класи А/В м/ж, ю/д Пазарджик България
2020 2020 ЕП Европейско  първенство -класи S м/ж, ю/д
6.8.2020 13.8.2020 ЕП Европейско  първенство -класи НС м/ж, ю/д Калининград Русия
6.8.2020 13.8.2020 ЕП Европейско  първенство -класи М м/ж, ю/д Калининград Русия
12.9.2020 20.9.2020 СП Световно първенство – класи С м/ж, ю/д Риека Хърватия

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11