Календар 2024

2013 г.

ВЪТРЕШНИ ПЪРВЕНСТВA

Дата на провеждане от… Дата на провеждане до… Наименование на  проявата Място на провеждане (град)
01.5.2013 г. 03.5.2013 г. Държавно първенство -класи  М -  І кръг
Държавно първенство -класи NS -  І кръг
РЕГЛАМЕНТ…
ПРОГРАМА…
Харманли
17.5.2013 г. 19.5.2013 г. Държавно първенство  – класи S -  І кръг
РЕГЛАМЕНТ…
ПРОГРАМА…
ИНСТРУКЦИЯ…
Габрово
23.5.2013 г. 26.5.2013 г. Държавно първенство -класи С
РЕГЛАМЕНТ…
РЕЗУЛТАТИ…
Пазарджик
01.6.2013 г. 02.6.2013 г. Държавно първенство-класи А/В -  І кръг
РЕГЛАМЕНТ…
РЕЗУЛТАТИ…
Пазарджик
07.6.2013 г. 09.6.2013 г. Държавно първенство  -юноши
РЕГЛАМЕНТ…
София
08.6.2013 г. 09.6.2013 г. Държавно първенство  – класи FSR -  І кръг Казанлък
14.6.2013 г. 16.6.2013 г. Държавно първенство  – класи S -  ІІ кръг Средец
21.6.2013 г. 23.6.2013 г. Държавно първенство  – М -  ІІ кръг Стара Загора
21.6.2013 г. 23.6.2013 г. Държавно първенство-класи NS –  ІІ кръг Стара Загора
28.6.2013 г. 30.6.2013 г. Държавно първенство-класи А/В –  ІІ кръг
International Championship A/B
РЕГЛАМЕНТ…
REGULATIONS…
Пазарджик
06.7.2013 г. 07.7.2013 г. Държавно първенство  – класи FSR -  ІІ кръг Русе
12.7.2013 г. 14.7.2013 г. Държавно първенство  – класи S -  ІІІ кръг
ПРОГРАМА…
РЕГЛАМЕНТ…
ИНСТРУКЦИЯ…
Габрово
19.7.2013 г. 21.7.2013 г. Държавно първенство-класи NS -  ІІІ кръг
ПРОГРАМА…
РЕГЛАМЕНТ…
Габрово
19.7.2013 г. 21.7.2013 г. Държавно първенство  -класи М -  ІІІ кръг
ПРОГРАМА…
РЕГЛАМЕНТ…
Габрово
01.8.2013 г. 04.8.2013 г. Държавно първенство – S -  ІV кръг Каварна
01.8.2013 г. 04.8.2013 г. Национален турнир  – класи С Каварна
06.9.2013 г. 08.9.2013 г. Държавно първенство – класи S -  V кръг
РЕГЛАМЕНТ…
яз. Батак
06.9.2013 г. 08.9.2013 г. Национален тунир -класи  М
РЕГЛАМЕНТ…
яз. Батак
28.9.2013 г. 29.9.2013 г. Държавно първенство  – класи FSR -  ІІІ кръг Казанлък

МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ
с потвърдено българско участие към 31.12.2012г.

22.7.2013 г. 28.7.2013г. Световно първенство-класи А/В Бордо – Франция
31.7.2013 г. 11.8.2013г. Световно първенство -класи М
РЕЗУЛТАТИ…
Генд – Белгия
16.7.2013 г. 22.7.2013г. Европейско първенство-класи С Перуджа – Италия
05.10.2013г. 06.10.2013г. Централно европейска купа-класи FSR – финален кръг Къти – Словакия
11.5.2013г. 12.5.2013г. Международен турнир FSR Орошхаза – Унгария
21.9.2013г. 22.9.2013г. Международен турнир FSR Чонград -Унгария

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11