Протокол от заседанието на УС на БФКС от 14.03.2022 г.

април 20, 2022
   

Протокол от заседанието на УС на БФКС от 14.03.2022 г.

10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2021 г.

април 4, 2022
   

10-ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2021 г.

                                                                      МЪЖЕ

Състезател

Клуб

Точки

1

Евгени Генов

ККС – Русе

2560

2

Александър Захариев

Варна

1780

3

Живко Липчев

Варна

1730

4

Владимир Димитров

Посейдон

1650

5

Димитър Димитров

Пазарджик

1620

6

Петко Граматиков

ККС – Русе

1440

7

Стефан Марков

Пазарджик

1220

8—9

Кристиан Веселинов

Посейдон

1160

8—9

Кирил Тонев

ККС – Русе

1160

10

Димитър Давидков

Пазарджик

1115

                                                                ЮНОШИ

Състезател

Клуб

Точки

1

Симеон Благоев

Посейдон

2050

2—3

Анастасия Бончева

Пазарджик

1880

2—3

Петър Симидчийски

Пазарджик

1880

4

Ангел Панайотов

Харманли

1240

5

Красимир Неделев

Пазарджик

1140

6

Веселин Чавдаров

Пазарджик

1100

7

Симеон Вълев

Димитровград

1090

8

Владислав Тончев

Димитровград

1000

9

Атанас Димитров

Посейдон

900

10

Георги Пенев

Харманли

780

Секретар на БФКС:   /П/

Коля Панайотов

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

март 17, 2022
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 16.04.2022 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2021 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2021 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2022 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2022 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2021 г. – мъже и юноши
  7. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ТЪЖНА ВЕСТ

януари 21, 2022
   

ТЪЖНА ВЕСТ

На 19.01.2022 г.,  ни напусна  майстора на спорта и заслужил треньор по моделни спортове  Седеф Дончев.

През годините като състезател, организатор и съдия, създаваше възможности  за развитието на моделните спортове в  България. Изгубихме незаменим приятел, колега, треньор и човек!

Българската федерация по корабомоделен спорт поднася своите искрени съболезнования на семейството и всички близки!

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

Покана от Руската Федерация

декември 13, 2021
   

Колеги, имаме покана от Руската Федерация за участие в онлайн конкурс по Корабомоделизъм за настолни модели.
В конкурса могат да участват всички които изпратят определините документи в срок, без знзчение дали са членове на Федерацията по Корабомоделизъм или не са членове!

ФЕДЕРАЦИЯ СУДОМОДЕЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ПО СУДОМОДЕЛИЗМУ «ФРЕГАТ-2021» (СТЕНДОВЫЕ МОДЕЛИ).
с 10 декабря по 29 декабря 2021 г. — приём и регистрация заявок;
с 15 января 2022 по 10 февраля 2022 г. — проведение Конкурса на электронной площадке;
до 25 февраля 2022 г. — объявление результатов Конкурса
Официальное ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса размещено на сайте ФСС России (https://fsmr.ru) и электронной площадке конкурса .
Приглашаем принять участие всех судомоделистов!

https://fsmr.ru/wp-content/uploads/2021/12/Положение-Фрегат-2021.pdf  Правила за участие в конкурса по корабомоделизъм «Фрегат-2021»
https://fsmr.ru/wp-content/uploads/2021/09/Конкурс-Фрегат2021.pdf  Обява за конкурса «Фрегат2021»

За наша радост са поканени двама български съдии с международна категория за оценка на моделите : Евгени Генов и Огнян Маринов