Нови правила за клас Endurance (FSR V / H / O)

март 15, 2016
   

С регистрацията на нова федерация  IBMRA за радиоуправляеми модели за групови гонки, с двигател с вътрешно горене, се сменя и наименованието на класовете.

Занапред те ще се водят ENDURANCE класове и Републиканският шампионат, провеждан под егидата на БФКС, ще се състои съгласно правилата на IMBRA.

Старото наименование FSR – отпада, а също и правилата на NAVIGA, по които се провеждаха състезанията в България.

Новите правила са качени в Секция „Документи“ на сайта, като те са предоставени и преведени от Председателя на секция Endurance – инж. Пламен Здравков.

 

Христо Йорданов’2016 г.

 

Годишно отчетно-изборно събрание на БФКС 2016 г.

януари 14, 2016
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХІV-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 14.02.2016 г. (неделя) от 09.30 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2015 година;
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2015 г.;
  3. Приемане на  промени  в  Устава;
  4. Избор на Председател на сдружението;
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2016 г.;
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2016 г. – държавни и международни първенства;
  8. Приемане Бюджета на БФКС за  2016 г.;
  9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2015 г. – мъже и юноши;
  10. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Анкетна карта за делегатите на Спортни клубове и Отчет за 2015г. на Спортен клуб;
Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста на 2015г.;
Наредба за категоризация на спортните клубове по корабомоделен спорт.

Промяна в мястото на провеждане на Републиканско първенство F5 – II кръг 2015

юни 9, 2015
   

Поради технически причини състезанието ще се проведе на язовир Лопушница – „База за спортен риболов” на фирма „Риболов” ООД, село Враниловци, община Габрово.

Димитър Пенев

Правилник за секция „С“ за 2015г.

април 15, 2015
   

В секция „Документи“Документи от секция „С“ е публикуван Правилник за секция „С“, валиден за 2015г.

Славян Нарлев

Тъжна вест – почина Никола Янков

февруари 2, 2015
   

На 28.01.215 г., след кратко боледуване, на 81 годишна възраст ни напусна Никола Янков.

Заслужилият съдия Никола Янков отдаде от живота си повече от 65 години за развитието на корабомоделизма и корабомоделния спорт  в  България.

Започнал в далечната 1949 година, отначало като състезател, после като треньор, организатор и съдия, той поемаше нелеките задължения и отговорности като Председател на УС на БФКС, Председател на НСК към БФКС и член на УС на БФКС.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

УС на БФКС