Posts Tagged М

Резултати от състезанието в гр. Харманли

Автор: on сряда, 4 май, 2011

Резултатите от проведеното на 29.04 – 01.05.2011г. в гр. Харманли: Държавно първенство – класи “ М „ ще намерите на този адрес и в Календар 2011г.

Петко Петков


Основни промени в правилника на секция М

Автор: on понеделник, 18 април, 2011

В раздел ДОКУМЕНТИ – СЕКЦИЯ „М“ са публикувани новите изменения в правилника за 2011г.

ПРАВИЛНИК… 35KB .doc

Виж в цял размер…. Shema 1

Виж в цял размер….Shema 2

Виж в цял размер….Shema 3

Виж в цял размер…. Shema 4

Петко Петков


Секция М – протокол от проведено събрание

Автор: on четвъртък, 23 декември, 2010

В раздел „Документи“ е публикуван протокола от проведеното събрание на секция „М“ на 20.11.2010 в гр. Стара Загора.

В него са отразени промените в някои от класовете, валидни от 01.01.2011г.

Протоколът бихте могли да изтеглите директно от тази връзка…


Правилник – секция „М“

Автор: on понеделник, 29 ноември, 2010

В раздел Документи е публикуван правилника, валиден за секция „М“, а също и стартовите формуляри и бланките за регистрация за F1 и F3.

  • Правилник за секция „М“, валиден от 01.01.05г + 01.01.2008г;
  • F1 стартов формуляр;
  • F3 стартов формуляр;
  • Бланки за регистрация на F1 и F3.