Posts Tagged правила

Секция М – протокол от проведено събрание

Автор: on четвъртък, 23 декември, 2010

В раздел „Документи“ е публикуван протокола от проведеното събрание на секция „М“ на 20.11.2010 в гр. Стара Загора.

В него са отразени промените в някои от класовете, валидни от 01.01.2011г.

Протоколът бихте могли да изтеглите директно от тази връзка…