Posts Tagged протокол

Протоколи от проведени заседания на УС

Автор: on петък, 29 ноември, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани протоколите от проведените заседания на Управителния съвет на БФКС през 2013г.

Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 14.09.2013г; 

Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 21.04.2013г; 

 

Секретар на БФКС – Коля Панайотов


Протокол от проведено заседание на УС

Автор: on вторник, 29 октомври, 2013

В секция „Документи“/“Документи от работата на Управителния Съвет, проведени Общи събрания, протоколи:“ е публикуван протоколът от проведеното на 14.09.2013г. в гр. Стара Загора събрание на Управителния съвет на БФКС.

Коля Панайотов


Секция М – протокол от проведено събрание

Автор: on четвъртък, 23 декември, 2010

В раздел „Документи“ е публикуван протокола от проведеното събрание на секция „М“ на 20.11.2010 в гр. Стара Загора.

В него са отразени промените в някои от класовете, валидни от 01.01.2011г.

Протоколът бихте могли да изтеглите директно от тази връзка…