Posts Tagged спорт

ХХ-то Годишно отчетно-изборно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”

Автор: on вторник, 10 януари, 2012

1 . ХХ-то общо събрание на членовете на БФКС да се проведе в гр. София на  {датата е променена заради влошените климатични условия в страната}. в Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191.

2. Начало на събранието 09.00 часа.

3. Определя дневен ред:

  • Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2011 година;
  • Отчет за изпълнение на финансовия план за 2011 г;
  • Приемане на промени в Устава;
  • Избор на Председател на сдружението;
  • Избор на нов Управителен съвет;
  • Приемане програма за дейността през 2012 г;
  • Приемане спортния календар за 2012 г. – държавни и международни първенства;
  • Приемане Бюджета за 2012 г;
  • Разни.

4. До 25.01.2012 г. да си изпратят Годишните отчетите до УС : Спортните Клубове/по приложен образец/ и Председателите на спортни секции в писмен вид и електронен носител.

Коля Панайотов – секретар на БФКС


Съобщение:

Автор: on четвъртък, 14 октомври, 2010

От Министерството на Физическото Въззпитание и Спорта отвориха новата програма за кандидатстване по мерките за Спорт в свободното време.  Адресът на който ще намерите пълната информация ще намерите на тази връзка

За контакти и съдействие от страна на БФКС можете да се обърнете към Желязко Латинов на следния e-mail адрес: jak.latinov@gmail.com