Posts Tagged състезатели

Национално ученическо състезание

Автор: on петък, 13 май, 2011

От 03-05.06.2011г ще се проведе Национално ученическо състезание по корабомоделизъм и автомоделизъм.
Състезанието по корабомоделизъм ще се състои на езерото в кв. Дружба – гр. София, а това по автомоделизъм на пистата в Професионалната гимназия по транспорт „Н. Й. Вапцаров” – гр. Сливница.

Регламента на състезанието, програма и информация за настаняването ще откриете в раздел „Календар“ или на този адрес…

Коля Панайотов


Постъпили документи относно събранието

Автор: on четвъртък, 13 януари, 2011
  1. Програма за дейността на БФКС през 2011г – .doc (57KB)
  2. Спортен календар на БФКС за 2011г – .xls (22KB)
  3. Предложения – .doc (21KB)
  4. Доклад от секция FSR – .doc (27KB)
  5. Състезателен календар за 2011г на секция FSR-V/H/O – .doc (61KB)
  6. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста – .doc (32KB)
  7. Отчет за дейността на секция S (яхти) през 2010 – .doc (91KB)
  8. Отчет за дейността на секцията „За работа с деца“ към УС на БФКС – .doc (30KB)

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


Правилници – общи за секциите

Автор: on вторник, 23 ноември, 2010

В секция Документи, Правилници – Общи са публикувани:

- Клетви на състезатели и съдии

- Дисциплинарен правилник

- Състезателни правила на секции: A/B, C и F