Posts Tagged управителен съвет

Протокол от проведено заседание на УС

Автор: on вторник, 29 октомври, 2013

В секция „Документи“/“Документи от работата на Управителния Съвет, проведени Общи събрания, протоколи:“ е публикуван протоколът от проведеното на 14.09.2013г. в гр. Стара Загора събрание на Управителния съвет на БФКС.

Коля Панайотов


ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2013г.

Автор: on събота, 19 януари, 2013

НОВО!-> ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2013г…

Проект – Програма за дейността на БФКС за 2013г., която ще се гласува на ОС на федерацията на 20.01.2013г.

секретар на БФКС: Коля Панайотов


Нови Документи

Автор: on сряда, 2 януари, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани:

  1. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
  2. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
  3. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
  4. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
  5. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС;
  6. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори;
  7. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


Заседание на УС на БФКС

Автор: on вторник, 27 ноември, 2012

Заседание на УС на БФКС

На 02.12.2012 г. в гр. Стара Загора от 10.00 ч.

в офиса на фирма „Квалитет”

Дневен ред:

1. Обсъждане на въпросите за свикване, подготовка и провеждане на ХХІ-то Годишно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”. Докл. Евгени Генов, К. Панайотов.

2. Информация за участието на НО:

• Европейско първенство за класове А/В – Пазарджик – България. Докл. Вл. Миров;

• Световно първенство за класове „С” – Риека – Хърватия. Докл. Славян Нарлев;

• Световно първенство за класове „ФСР ” Десау – Германия. Докл. Пламен Здравков.

3. Информация за проведените състезания от ДСК през 2012 г. Докл. К. Панайотов.

4. Проект за МСК и ДСК за 2013 година. Докл. К. Панайотов.

5. Разни.

- участие с изложба на модели в залите на НХГ;

- ….

 

 


Протокол от проведено заседание на УС на 18.12.2011г.

Автор: on вторник, 21 февруари, 2012