Posts Tagged 2011

ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2011г.

Автор: on понеделник, 6 февруари, 2012

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА БФКС (проект)

2.  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „FSR“

3. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „С“

4. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „S“

5. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „NS“

6. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „За работа с деца“

7. ПРОГРАМА НА БФКС за 2012г (проект)

Коля Панайотов - секретар на БФКС


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2011

Автор: on понеделник, 18 април, 2011

Въведени са промени по спортния календар за 2011г.

Сменени са датите за провеждане на състезанията в Сливен и Габрово на секция „М“.

Сменено е мястото на провеждане на световно първенство за „А/В“.

Коля Панайотов