Archive for януари, 2019

Тъжна вест – почина Петко Христов

Автор: on сряда, 23 януари, 2019

На 75 години след кратко боледуване , почина Петко Христов – Пешо от Казанлък . Заслужил майстор на спорта и Европейски шампион по корабомоделен спорт на ветроходни яхти. Разделяме се с един изключително добър човек и всеотдаен приятел.

Почивай в мир, Приятелю!

БФКС


ХХVІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на “Българска федерация по корабомоделен спорт”

Автор: on събота, 5 януари, 2019

На 03.02.2019 г. от 09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” № 191, Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт” със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХVІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС, членовете на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2018 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2018 г.
  3. Приемане на промени в Управителният съвет.
  4. Приемане програма за дейността на БФКС през 2019 г.
  5. Приемане спортния календар на БФКС за 2019 г. – държавни и международни първенства.
  6. Приемане Бюджета на БФКС за 2019 г.
  7. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2018 г. – мъже и юноши
  8. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Може да изтеглитебланка за Анкетна карта и Отчет : ТУК