Posts Tagged годишно

Протокол от проведено заседание на УС на 18.12.2011г.

Автор: on вторник, 21 февруари, 2012

Събранието на БФКС се отлага за 26.02.2012г!

Автор: on сряда, 8 февруари, 2012

Във връзка с изключително сложната  и непредвидима метеорологична обстановка и непроходимостта на по-голяма част от пътищата в страната, УС на БФКС отлага ХХ-то Годишно отчетно-изборно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт” насрочено за 11.02.2012 г.

Събранието ще се проведе на 26.02.2012 г. (неделя) в гр. София ; в Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” № 191. Начало на събранието  09.00 часа при същият дневен ред.

УС на БФКС


ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2011г.

Автор: on понеделник, 6 февруари, 2012

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА БФКС (проект)

2.  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „FSR“

3. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „С“

4. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „S“

5. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „NS“

6. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „За работа с деца“

7. ПРОГРАМА НА БФКС за 2012г (проект)

Коля Панайотов - секретар на БФКС


ХХ-то Годишно отчетно-изборно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”

Автор: on вторник, 10 януари, 2012

1 . ХХ-то общо събрание на членовете на БФКС да се проведе в гр. София на  {датата е променена заради влошените климатични условия в страната}. в Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191.

2. Начало на събранието 09.00 часа.

3. Определя дневен ред:

 • Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2011 година;
 • Отчет за изпълнение на финансовия план за 2011 г;
 • Приемане на промени в Устава;
 • Избор на Председател на сдружението;
 • Избор на нов Управителен съвет;
 • Приемане програма за дейността през 2012 г;
 • Приемане спортния календар за 2012 г. – държавни и международни първенства;
 • Приемане Бюджета за 2012 г;
 • Разни.

4. До 25.01.2012 г. да си изпратят Годишните отчетите до УС : Спортните Клубове/по приложен образец/ и Председателите на спортни секции в писмен вид и електронен носител.

Коля Панайотов – секретар на БФКС


Постъпили документи относно събранието

Автор: on четвъртък, 13 януари, 2011
 1. Програма за дейността на БФКС през 2011г – .doc (57KB)
 2. Спортен календар на БФКС за 2011г – .xls (22KB)
 3. Предложения – .doc (21KB)
 4. Доклад от секция FSR – .doc (27KB)
 5. Състезателен календар за 2011г на секция FSR-V/H/O – .doc (61KB)
 6. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста – .doc (32KB)
 7. Отчет за дейността на секция S (яхти) през 2010 – .doc (91KB)
 8. Отчет за дейността на секцията „За работа с деца“ към УС на БФКС – .doc (30KB)

Секретар на БФКС: Коля Панайотов