Posts Tagged състезатели

Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.

Автор: on събота, 10 януари, 2015

На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред

 1. 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2014 година.
 2. 2.      Отчет за изпълнение на финансовия план за 2014 г.
 3. 3.      Приемане програма за дейността през 2015 г.
 4. 4.      Приемане спортния календар за 2015 г. – държавни и международни първенства.
 5. 5.      Приемане Бюджета за  2015 г.
 6. 6.      Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2014 г. при мъжете и юношите.
 7. 7.      Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


10-те спортиста на БФКС за 2012г

Автор: on понеделник, 14 януари, 2013

 

10- те най-добри спортиста на БФКС за 2012г!

класиране при Мъже и Жени

Състезател Град Точки
1 Илиян Тодоров София 3340
2 Димитър Марков Пазарджик 2700
3 Владимир Миров Варна 2530
4 Лазар Лазаров Варна 2220
5 Димитър Давидков Благоевград 2000
6 Надежда Игнатова Стара Загора 1990
7 Пламен Здравков София 1910
8 Димитър Димитров Пазарджик 1900
9 Георги Димитров София 1810
10 Асен Танев Пловдив 1710

класиране при Юноши и Девойки

Състезател Град Точки
1 Александър Здравков София 2800
2 Александър Захариев Варна ІІ 2010
3 Георги Георгиев Пазарджик 1230
4 Стоян Алексиев Средец 1080
5 Петър Петев Габрово 1040
6 Георги Иванов Средец 965
7 Александър Горанов Варна ІІ 960
8 Християн Христов Габрово 890
9 Кристиян Горанов Пазарджик 850
10 Емил Димитров Харманли 745

Церемонията по награждаването ще се проведе на Общото събрание на Федерацията, насрочено за 20.01.2013г в Националния дворец на децата – гр. София.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


Нови Документи

Автор: on сряда, 2 януари, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани:

 1. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
 2. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
 3. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
 4. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
 5. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС;
 6. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори;
 7. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


A/B – Държавно първенство

Автор: on вторник, 14 юни, 2011

Държавното първенство на A/B ще се проведе в гр. Пазарджик на 09-10.07.2011г. Регламента на състезанието е публикуван в „Календар“

змс. Димитър Ганчев


Програма и регламент за предстоящото състезание в гр. Сливен – „М“

Автор: on сряда, 1 юни, 2011

В Календар са публикувани регламента и програмата за провеждането на II-ри кръг от Държавното първенство по корабомоделен спорт за радиоуправляеми корабни модели класове – „M“ – гр. Сливен – Карандила.

Георги Гендов