Нови Документи

Автор: сряда, 2 януари, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани:

  1. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
  2. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
  3. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
  4. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
  5. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС;
  6. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори;
  7. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов