Правилник – секция „С“

Автор: понеделник, 29 ноември, 2010

В раздел Документи е публикуван правилникът за секция „С“ – настолни корабни модели,а също и бланките за паспорт на модела, крайно класиране и съдийските формуляри за С1-С7.

  • Правилник за секция С, валиден от 01.01.2010г.
  • Приложение С1-С4;
  • Приложение С5;
  • Приложение С6;
  • Приложение С7;
  • Паспорт на модела;
  • Бланка за крайно класиране;
  •