Промяна на правилата в клас ECO-START

Автор: понеделник, 6 февруари, 2012

След проведени експерименти по време на последния турнир на яз.Батак, техническата комисия на секция „М“ в състав:

1. Петко Петков- председател секция „М“;
2. Георги Тодоров;
3. Йосиф Христов;
4. Ева Димитрова

РЕШИ:

1. Допуска се използването на безчеткови мотори тип 1020 12Y производител Tenshock;

2. Допустими акумулатори:
2.1. NiMh- седем клетки Sub-C;
2.2. LiPo- 2S1P или 2S2P- max 280gr;
2.3. LiFePo- 3S1P или 3S2P- max 510gr;

Допуска се използването и на старите четкови мотори тип 600.

Председател на секция „М“: Петко Петков