Posts Tagged F1

Правилник – секция „М“

Автор: on понеделник, 29 ноември, 2010

В раздел Документи е публикуван правилника, валиден за секция „М“, а също и стартовите формуляри и бланките за регистрация за F1 и F3.

  • Правилник за секция „М“, валиден от 01.01.05г + 01.01.2008г;
  • F1 стартов формуляр;
  • F3 стартов формуляр;
  • Бланки за регистрация на F1 и F3.