Author Archive

ТЪЖНА ВЕСТ

Автор: on четвъртък, 25 април, 2024

На 23.04.2024 г.,  ни напусна  майстора на спорта Стойчо Славов Василев.

През годините като състезател, многократно е участвал и завоювал медали в републикански, европейски и световни първенства.   Той беше част от тези, който създаваха възможности  за развитието на корабомоделният спорт в  България. Изгубихме незаменим приятел, колега и човек!

Българската федерация по корабомоделен спорт поднася своите искрени съболезнования на семейството и всички близки!

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!


Предложение от лидера на Секция „ NS „ За промяна в Наредбата за провеждане на държавните първенства в клас „NS“за 2024г.

Автор: on понеделник, 18 март, 2024

Предложение от лидера на Секция „ NS „ За промяна в Наредбата за провеждане на държавните първенства в клас „NS“ за 2024г.


Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on петък, 15 декември, 2023

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 03.02.2024 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2023 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2023 г.
  3. Приемане на  промени  в  Устава и правилниците за дейността на БФКС.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Избор на Председател на УС на сдружението.
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2024 г.
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2024 г. – държавни и международни първенства.
  8. Приемане Бюджета на БФКС за  2024 г.
  9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2023 г. – мъже и юноши
  10. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Промени в правилника на NAVIGA

Автор: on понеделник, 16 октомври, 2023

Промени в правилника на NAVIGA валидни от 01.01.2024 г.

1. Всички мини- класове минават на лимитери.
2. Минимално тегло на батерии за мини- класовете- 140 g.
3. Минимално тегло за:

a. 60 wh- 360 g;
b. 120 wh- 720 g;
c. 180 wh- 1080 g;

4. Всеки кара със собствен лимитер (на ЕП и СП- NAVIGA ще осигурява срещу наем).
5. Разрешават се конектори за мини- класовете по-малки от 5.5 mm.
6. Разрешава се тим от два участника да имат помощник.
7. До 8 участника в група в мини- класовете.
8. Стартовото броене в класовете на овал се намалява от 10 s на 6 s.
9. Обръщането на моделите в FSR-E не е задължително.
10. Мини FSR-E се приема за официален клас.

Забележка: За вътрешни състезания в България се разрешава използването на теглови батерии (до 113 g) без лимитер в мини- класовете.


ТЪЖНА ВЕСТ

Автор: on събота, 8 юли, 2023

На 08.07.2023 г., след кратко боледуване, на 75 годишна възраст ни напусна з.м.с. и з.т. Алтимир Воденичаров.

Заслужилият майстор на спорта и съдия международна категория Алтимир Воденичаров отдаде повече от  60 години за развитието на корабомоделизма и корабомоделния спорт  в  България. Започнал в далечната 1959 година отначало като състезател, после като треньор, организатор и съдия, той поемаше нелеките задължения и отговорности в дейността на БФКС.

Още една от легендите на българския корабомоделен спорт отплава завинаги. Изгубихме незаменим приятел, колега, треньор и човек!

Българската федерация по корабомоделен спорт поднася своите искрени съболезнования на семейството, на всички близки  и на всички, за който той ще остане една незабравима и сияеща звезда!!!

 

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

УС на БФКС