Posts Tagged доклад

Протокол от проведено заседание на УС

Автор: on вторник, 29 октомври, 2013

В секция „Документи“/“Документи от работата на Управителния Съвет, проведени Общи събрания, протоколи:“ е публикуван протоколът от проведеното на 14.09.2013г. в гр. Стара Загора събрание на Управителния съвет на БФКС.

Коля Панайотов


ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2011г.

Автор: on понеделник, 6 февруари, 2012

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА БФКС (проект)

2.  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „FSR“

3. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „С“

4. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „S“

5. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „NS“

6. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА СЕКЦИЯ „За работа с деца“

7. ПРОГРАМА НА БФКС за 2012г (проект)

Коля Панайотов - секретар на БФКС