Posts Tagged класиране

Годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on четвъртък, 9 януари, 2014

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”

 На 08.02.2014 г. от 10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2013 година.

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2013 г.

3. Приемане програма за дейността през 2014 г.

4. Приемане спортния календар за 2014 г. – държавни и международни първенства.

5. Приемане Бюджета за 2014 г.

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2013 г. при мъжете и юношите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Моля, попълнете Приложение № 1 и № 2 и ги представите на Секретаря на УС на БФКС преди започване на събранието.

С уважение,
инж. Евгени Генов
————————————————————————————————————————————————————- 

До спортните секции:

До 20 януари 2014 г. изпратете до УС в писмен вид на /адреса на БФКС/ и  електронен вид на /E-mail – panajotov@bfkks.com/ годишният отчет за 2013 г. на Вашата секция и предложения за:

  • Състезания и градове домакини на Държавния спортен календар-2014 г.
  • Състезания по международния спортен календар – 2014 г.
  • Други прояви  и  предложения за годишния план на БФКС-2014 г.

Вярвам,  че ще спазите посочения срок,  с което ще помогнете да се изработи навреме Общият годишен отчет на БФКС за 2013 г.


10-те спортиста на БФКС за 2012г

Автор: on понеделник, 14 януари, 2013

 

10- те най-добри спортиста на БФКС за 2012г!

класиране при Мъже и Жени

Състезател Град Точки
1 Илиян Тодоров София 3340
2 Димитър Марков Пазарджик 2700
3 Владимир Миров Варна 2530
4 Лазар Лазаров Варна 2220
5 Димитър Давидков Благоевград 2000
6 Надежда Игнатова Стара Загора 1990
7 Пламен Здравков София 1910
8 Димитър Димитров Пазарджик 1900
9 Георги Димитров София 1810
10 Асен Танев Пловдив 1710

класиране при Юноши и Девойки

Състезател Град Точки
1 Александър Здравков София 2800
2 Александър Захариев Варна ІІ 2010
3 Георги Георгиев Пазарджик 1230
4 Стоян Алексиев Средец 1080
5 Петър Петев Габрово 1040
6 Георги Иванов Средец 965
7 Александър Горанов Варна ІІ 960
8 Християн Христов Габрово 890
9 Кристиян Горанов Пазарджик 850
10 Емил Димитров Харманли 745

Церемонията по награждаването ще се проведе на Общото събрание на Федерацията, насрочено за 20.01.2013г в Националния дворец на децата – гр. София.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КЛАСОВЕ „М“, „NS“, „A/B“ за 2012

Автор: on неделя, 13 януари, 2013

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КЛАСОВЕ „М“ и „NS“…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КЛАС „А/В“…

ВИЖТЕ ОЩЕ – >…РЕЗУЛАТАТИ ОТ ПРОВЕЛИТЕ СЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ 2012г…