Archive for category Секция C

Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.

Автор: on събота, 10 януари, 2015

На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред

  1. 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2014 година.
  2. 2.      Отчет за изпълнение на финансовия план за 2014 г.
  3. 3.      Приемане програма за дейността през 2015 г.
  4. 4.      Приемане спортния календар за 2015 г. – държавни и международни първенства.
  5. 5.      Приемане Бюджета за  2015 г.
  6. 6.      Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2014 г. при мъжете и юношите.
  7. 7.      Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Програма за развитие на спорта за високи постижения

Автор: on петък, 9 януари, 2015

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г.

/Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г.

на Министъра на младежта и спорта/

 ІV. Бенефициенти 

 1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри.

2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации както следва:

2.1. Спортни федерации, признати от Международния олимпийски комитет или членове на признати от Международния олимпийски комитет спортни организации и отговарящи на едно от следните условия:

2.1.1. Завоювали медали на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.;

2.1.2. Имащи за членове 12 или повече спортни клуба, регистрирани в обществена полза.

2.2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет и отговарящи на следното условие:

2.2.1. Завоювали повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2015 г.

(Утвърдена със Заповед №РД-09-852/22.12.2014 г. на Министъра на младежта и спорта)

 VII. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации, отговарящи на следните условия:

I-ва група
1. Спортни федерации, членове на признати спортни организации /СпортАкорд и АРИСФ/ от Международния олимпийски комитет, със завоювани медали на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г. и/или администриращи спортове, включени в програмата за Европейските игри в Баку през 2015 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.

ІІ-ра група
2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет, със завоювани повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.


Световно първество за класове „С“ – Стара Загора 2014

Автор: on вторник, 15 юли, 2014

От 28-ми юни до 6-ти юли тази година се проведе поредното Световно първенство на Световната федерация по корабомоделизъм NAVIGA, в Парк хотел Стара Загора, Стара Загора, България. Участие взеха 209 модела от 12 страни. България бе представена от 18 състезатели с 23 модела в пет от седемте класа. Българските корабомоделисти се представиха повече от успешно:

В клас С-1

95,67 т. и златен медал за H.M.S. BELLONA на Любомир Ненов
94,00 т. и сребърен медал за FRIEDRICH WILHELM ZV PFERDE на Кольо Гунешки
94,00 т. и сребърен медал за HOLAND YACHT на Надежда Игнатова
93,33 т. и сребърен медал за ИНГЕРМАНЛАНД на Диян Димитров

В клас С-2

93,33 т. и сребърен медал за LE TERRIBLE на Василий Малев
93,00 т. и сребърен медал за PC-8 B на Иван Маринов

В клас С-3А

97,67 т. и златен медал за LA JACINTHE на Славян Нарлев

В клас С-3D

90,33 т. и сребърен медал за SAN FELIPE на Асен Арсенов

В клас С4-В

94,33 т. и сребърен медал за HOLANDIA на Любомир Ненов
93,33 т. и сребърен медал за YOHAN FEER на Станчо Чанев
91,33 т. и сребърен медал за CONSTITUTIONEN на Стойчо Василев

В клас С6

92,67 т. и сребърен медал за U.S.S. ARIZONA на Лазарина Бончева
91,00 т. и сребърен медал за H.M.S. HOOD на Евгени Еленков
91,00 т. и сребърен медал за U.S.S. WASP на Славейко Петров
90,33 т. и сребърен медал за Z-43 на Димитър Енгибаров
89,33 т. и бронзов медал за U.S.S. ENTERPRISE на Славейко Петров
88,33 т. и бронзов медал за U.S.S. CONSTITUTION на Михаил Воденичарски
86,67 т. и бронзов медал за БЕЗУПРЕЧНыЙ на Иван Костов
86,67 т. и бронзов медал за E.T.V. WAKER на Емил Нецов
86,33 т. и бронзов медал за S-100 на Славейко Петров

Състезанието беше с много високо ниво на моделите и конкуренция която не бяхме виждали от много години.

Славян Нарлев – председател секция „С“ към БФКС

 


10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2013 г.

Автор: on неделя, 2 февруари, 2014

10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2013 г.

МЪЖЕ

Състезател Клуб Точки
1 Пламен Здравков София 6610
2 Петко Петков Пазарджик 2805
3 Илиян Тодоров Моделистика 2715
4 Асен Танев Пловдив 2270
5 Димитър Димитров Пазарджик 1940
6 Георги Миров Варна 1720
7 Георги Димитров София 1600
8 Лазар Лазаров Варна 1580
9 Деян Димитров Варна 1300
10 Любомир Ненов Стара Загора 1260

 ЮНОШИ

Състезател Клуб Точки
1 Димитър Марков Пазарджик 7640
2 Александър Захариев Варна 4720
3 Кристиян Горанов Пазарджик 2445
4 Димитър Костадинов Пазарджик 1720
5 Никола Кабаиванов Каварна 1500
6 Християн Христов Габрово 1470
7 Стоян Алексиев Средец 1420
8 Симеон Тодоров София 1320
9 Михаил Иванов Харманли 1250
10 Антон Йотов Русе 1200

 

 


Документи от работата на УС и секциите

Автор: on четвъртък, 16 януари, 2014

В раздел Документи е публикуван Протокол от проведено събрание на УС на БФКС на 21.12.2013г.

Секция М:

Секция NS:

Секция С:

Анкетна карта и отчет на спортните клубове: