Archive for category НОВИНИ

Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС.


Протокол от заседанието на УС на БФКС от 26.03.2022 г.

Автор: on сряда, 20 април, 2022

Протокол от заседанието на УС на БФКС от 26.03.2022 г.


Протокол от заседанието на УС на БФКС от 14.03.2022 г.

Автор: on сряда, 20 април, 2022

Протокол от заседанието на УС на БФКС от 14.03.2022 г.


10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2021 г.

Автор: on понеделник, 4 април, 2022

10-ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2021 г.

                                                                      МЪЖЕ

Състезател

Клуб

Точки

1

Евгени Генов

ККС – Русе

2560

2

Александър Захариев

Варна

1780

3

Живко Липчев

Варна

1730

4

Владимир Димитров

Посейдон

1650

5

Димитър Димитров

Пазарджик

1620

6

Петко Граматиков

ККС – Русе

1440

7

Стефан Марков

Пазарджик

1220

8—9

Кристиан Веселинов

Посейдон

1160

8—9

Кирил Тонев

ККС – Русе

1160

10

Димитър Давидков

Пазарджик

1115

                                                                ЮНОШИ

Състезател

Клуб

Точки

1

Симеон Благоев

Посейдон

2050

2—3

Анастасия Бончева

Пазарджик

1880

2—3

Петър Симидчийски

Пазарджик

1880

4

Ангел Панайотов

Харманли

1240

5

Красимир Неделев

Пазарджик

1140

6

Веселин Чавдаров

Пазарджик

1100

7

Симеон Вълев

Димитровград

1090

8

Владислав Тончев

Димитровград

1000

9

Атанас Димитров

Посейдон

900

10

Георги Пенев

Харманли

780

Секретар на БФКС:   /П/

Коля Панайотов


Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on четвъртък, 17 март, 2022

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 16.04.2022 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2021 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2021 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2022 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2022 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2021 г. – мъже и юноши
  7. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.