Posts Tagged правилник

Правилник за секция „С“ за 2015г.

Автор: on сряда, 15 април, 2015

В секция „Документи“Документи от секция „С“ е публикуван Правилник за секция „С“, валиден за 2015г.

Славян Нарлев


Новини

Автор: on понеделник, 26 август, 2013

Календар:   Резултати от Световното първенство за класове „М“ – Генд, Белгия…

Документи:   Правилник за класове FSR V/H/O – NAVIGA 2012 (English)…

Документи:  Покана за асамблеята на NAVIGA 16 Ноември – Oberhausen, Германия…

 

Хр. Йорданов


Нови Документи

Автор: on сряда, 2 януари, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани:

  1. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
  2. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
  3. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
  4. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
  5. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС;
  6. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори;
  7. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


FSR-V правилник

Автор: on понеделник, 18 април, 2011

В раздел „Документи“ – Секция „FSR“ e публикуван правилникът за FSR-V – състезания с радиоуправляеми лодки за групови гонки.

Правилникът можете да изтеглите директно от тук…..

Пламен Здравков


Мерителни свидетелства за класове S (яхти)

Автор: on понеделник, 18 април, 2011

В раздел „Документи“ – секция „S“ са публикувани:

Мерително свидетелство за клас 10;
Мерително свидетелство за клас Е;
Мерително свидетелство за клас М.

В същата секция ще намерите последните изменения на правилника валиден за F5 .

змс Димитър Ганчев