Posts Tagged правила

Нови Документи

Автор: on сряда, 2 януари, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани:

 1. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
 2. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
 3. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
 4. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
 5. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС;
 6. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори;
 7. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


Промяна на правилата в клас ECO-START

Автор: on понеделник, 6 февруари, 2012

След проведени експерименти по време на последния турнир на яз.Батак, техническата комисия на секция „М“ в състав:

1. Петко Петков- председател секция „М“;
2. Георги Тодоров;
3. Йосиф Христов;
4. Ева Димитрова

РЕШИ:

1. Допуска се използването на безчеткови мотори тип 1020 12Y производител Tenshock;

2. Допустими акумулатори:
2.1. NiMh- седем клетки Sub-C;
2.2. LiPo- 2S1P или 2S2P- max 280gr;
2.3. LiFePo- 3S1P или 3S2P- max 510gr;

Допуска се използването и на старите четкови мотори тип 600.

Председател на секция „М“: Петко Петков


Съдийски курс за FSR-V/H

Автор: on четвъртък, 16 юни, 2011

На предстоящия Държавен Републикански Шампионат по FSR-V, който ще се състои на 18-19.06.2011г в гр. София, езерото в кв. Дружба ще се проведе СЪДИЙСКИ КУРС. Записването е свободно, като на успешно преминалите обучението ще се издадат съдийски карти.

Програмата, условията за регистрация и процедурите при провеждане на състезание ще намерите в раздел Календар или на долните две връзки:

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА СЪДИИ…
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДИЙСКИ КУРС…

инж. Пламен Здравков


FSR-V правилник

Автор: on понеделник, 18 април, 2011

В раздел „Документи“ – Секция „FSR“ e публикуван правилникът за FSR-V – състезания с радиоуправляеми лодки за групови гонки.

Правилникът можете да изтеглите директно от тук…..

Пламен Здравков


Постъпили документи относно събранието

Автор: on четвъртък, 13 януари, 2011
 1. Програма за дейността на БФКС през 2011г – .doc (57KB)
 2. Спортен календар на БФКС за 2011г – .xls (22KB)
 3. Предложения – .doc (21KB)
 4. Доклад от секция FSR – .doc (27KB)
 5. Състезателен календар за 2011г на секция FSR-V/H/O – .doc (61KB)
 6. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста – .doc (32KB)
 7. Отчет за дейността на секция S (яхти) през 2010 – .doc (91KB)
 8. Отчет за дейността на секцията „За работа с деца“ към УС на БФКС – .doc (30KB)

Секретар на БФКС: Коля Панайотов