ТЪЖНА ВЕСТ

април 25, 2024
   

На 23.04.2024 г.,  ни напусна  майстора на спорта Стойчо Славов Василев.

През годините като състезател, многократно е участвал и завоювал медали в републикански, европейски и световни първенства.   Той беше част от тези, който създаваха възможности  за развитието на корабомоделният спорт в  България. Изгубихме незаменим приятел, колега и човек!

Българската федерация по корабомоделен спорт поднася своите искрени съболезнования на семейството и всички близки!

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

Промяна на датите за провеждане на 1ви кръг от ДП секции М и NS гр. Русе

април 7, 2024
   

Поради невъзможност да се използва язовира край с. Николово на предварително избраните дати , се налаа промяна на датата на провеждане на Първи кръг от Държавно първенство по корабомоделизъм в секции М и NS в гр. Русе .

Новите дати са: 17.05 – 19.05.2024

Място на провеждане : Езерото в Лесопарк „Липник“, гр. Русе (старото място на полигоните)

Регистрация до 12:00 часа на 17.05.2024 (петък)

Заседание на Национална Съдийска Колегия – 04.02.2024

април 7, 2024
   

На 04,02,2024г. в София се проведе заседание на НСК в състав: председател Тодор Стоянов и членове Илия Ковачев и Светломир Сандев.

Протокол от проведеното заседание.

Предложение от лидера на Секция „ NS „ За промяна в Наредбата за провеждане на държавните първенства в клас „NS“за 2024г.

март 18, 2024
   

Предложение от лидера на Секция „ NS „ За промяна в Наредбата за провеждане на държавните първенства в клас „NS“ за 2024г.

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията

декември 15, 2023
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 03.02.2024 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2023 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2023 г.
  3. Приемане на  промени  в  Устава и правилниците за дейността на БФКС.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Избор на Председател на УС на сдружението.
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2024 г.
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2024 г. – държавни и международни първенства.
  8. Приемане Бюджета на БФКС за  2024 г.
  9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2023 г. – мъже и юноши
  10. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.