Документи

Основни документи на Федерацията по корабомоделен спорт:

 1. Устав на БФКС 2020г.;
 2. Правилник за организация дейността на БФКС 2020 ;
 3. Наредба за организиране и провеждане на състезания по корабомоделен спорт 2020;
 4. Списък с Лицензните номера към 2020 г;
 5. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
 6. Наредба за категоризация на спортните клубове по корабомоделен спорт;
 7. Заявка за публикуване на информация в уеб страницата на БФКС;
 8. Регламент за определяне на Национални отбори;
 9. Правилник за статута на спортистите;
 10. Правилник за статута на съдиите;
 11. Антидопингови правила;
 12. Правила за прилагане на въведените противоепидемични мерки относно Covid-19.

Членство в БФКС: 

 1. Образец на молба за приемане на нови клубове;
 2. Заявление за членство в БФКС
 3. Заявление по чл. 16 за вписване на СК -2 бр
 4. Образец 4 декларация -2 бр.
 5. Образец 5 списък кадри -2 бр.
 6. Образец 6 списък обекти – 2 бр.
 7. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
 8. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС.

Спортни звания:

 1. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори 2020г.;
 2. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание;

Банкова сметка:

IBAN – BG51STSA93000002426694 – сметка в лева
IBAN – BG13STSA93000011368935 – сметка в евро
BIC – STSABGSF
Банка ДСК – АД, Ф.Ц. София – 3, Бул. “Дондуков” № 5
гр.София, 1618, район “Красно село”, ж.к. “Красно село”, бл. 211, вх. Б, ап. 32.

 

Документи по Програма за развитие на корабомоделният спорт за периода от 2023 – 2026 година

 

Документи от работата на Управителния Съвет, проведени Общи събрания, протоколи

 1. Протокол от заседанието на УС на БФКС на 28.02.2021 г.
 2. Протокол от проведено Общо събрание на БФККС от 01.02.2020г.
 3. Протокол от проведено Общо събрание на БФКС от 03.02.2019г.
 4. Протокол от проведено Общо събрание на БФКС от 04.02.2018г.
 5. Протокол от проведено Общо събрание на БФКС от 05.03.2017г.
 6. Доклад на председателя на УС на БФКС за периода 2016-2017г.
 7. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 26.11.2017г
 8. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 20.05.2017г.
 9. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 05.03.2017г.
 10. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 05.02.2017г.
 11. Протокол от проведено Общо събрание на БФКС от 14.02.2016г.
 12. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 08.02.2015г;
 13. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 16.11.2014г;
 14. Протокол от проведено Общо събрание на БФКС от 08.02.2014г;
 15. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 21.12.2013г; 
 16. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 14.09.2013г; 
 17. Протокол от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 21.04.2013г; 
 18. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
 19. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
 20. Протокол №2 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 26.02.2012г;
 21. Протокол №1 от проведено Общо събрание на – БФКС от 11.02.2012г;
 22. Протокол №8 от проведено заседание на Управителния съвет на 18.12.2011г;
 23. Дневен ред на заседанието на УС на 27.03.2010 в гр. Пазарджик;
 24. Програма за дейността на БФККС през 2009 година;
 25. Протокол от заседанието на Управителния съвет на БФККС от 29.11.2008;
 26. Протокол от общо събрание на БФККС от 29.11.2008.

Правилници – общи за всички секции:

Документи от секция „Еndurance“ (старо наименование – „FSR“):

Документи от секция „С“:

Документи от секция „А/В“:

Документи от секция „S“:

Документи от секция „M“:

Документи от секция „NS“: