Archive for декември, 2010

15.01.2011 – Годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on вторник, 28 декември, 2010

На 15.01.2011 г. от 09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФККС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФККС свиква ХІХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС за дейността на БФККС през 2010 година;

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2010 г;

3. Приемане на промени в Устава;

4. Приемане програма за дейността през 2011 г;

5. Приемане спортния календар за 2011 г. – държавни и международни първенства;

6. Приемане Бюджета за 2011 г;

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председателите на спортни клубове трябва да попълнят :  Приложение № 1 и № 2 и представят на Секретаря на УС на БФККС преди започване на събранието.

*Приложенията ще намерите още и в раздел „Документи“/“Документи от федерацията“.


Секция М – протокол от проведено събрание

Автор: on четвъртък, 23 декември, 2010

В раздел „Документи“ е публикуван протокола от проведеното събрание на секция „М“ на 20.11.2010 в гр. Стара Загора.

В него са отразени промените в някои от класовете, валидни от 01.01.2011г.

Протоколът бихте могли да изтеглите директно от тази връзка…