Archive for ноември, 2016

Протокол от отчетно събрание на секция „С“ – гр. Каварна 05.08.2016г.

Автор: on вторник, 22 ноември, 2016

1.Отчет за дейността на секцията за 2016г.

2.Домакинства за 2017г.

3. Разни

- Въвежда се експериментално нов клас „С8 – пакетирани дървени модели“ с подкласове С8А – модели на гребни и ветроходни кораби и С8В – модели на кораби с двигател. Състезателните условия са съгласно правилник „НАВИГА – 2011″ за класи „С1″ и „С2″ . Медалите се разпределят както следва : за мъже/жени – по правилник „НАВИГА-2011г.“ , за юноши – по решение на УС на БФКС .

Протокол стр. 1   Протокол стр. 2  Протокол стр. 3   Приложение