Секция C – настолни модели

 • 5 февруари 2017 : ХХV-то годишно отчетно събрание – 05.03.2017 г. , Национален дворец на децата – гр. София
  На 05.03.2017 г. от  09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  № 191, Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт””  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32.,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на [Прочети цялата новина...]

 • 22 ноември 2016 : Протокол от отчетно събрание на секция „С“ – гр. Каварна 05.08.2016г.
  1.Отчет за дейността на секцията за 2016г. 2.Домакинства за 2017г. 3. Разни - Въвежда се експериментално нов клас "С8 - пакетирани дървени модели" с подкласове С8А - модели на гребни и ветроходни кораби и С8В - модели на кораби с двигател. Състезателните условия са съгласно правилник "НАВИГА - 2011" за класи "С1" и [Прочети цялата новина...]

 • 14 януари 2016 : Годишно отчетно-изборно събрание на БФКС 2016 г.
  Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХІV-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 14.02.2016 г. (неделя) от 09.30 часа, [Прочети цялата новина...]

 • 15 април 2015 : Правилник за секция „С“ за 2015г.
  В секция "Документи", Документи от секция „С“ е публикуван Правилник за секция "С", валиден за 2015г. Славян Нарлев

 • 16 януари 2015 : Документи от работата на Федерацията по корабомоделен спорт
  Уважаеми колеги, в секция Документи се намират протоколите от Общото събрание на БФКС и събраниe на УС през 2014г . (Протокол 1, Протокол 2) Председателите на спортни клубове трябва да предоставят попълнена Анкетна карта за актуалното им състояние през 2014г. - Протокол от проведено на 01.08.2014г. заседание на секция "С" за 2014г. Постъпили [Прочети цялата новина...]

 • 10 януари 2015 : Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.
  На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и [Прочети цялата новина...]

 • 9 януари 2015 : Програма за развитие на спорта за високи постижения
  П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г. /Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г. на Министъра на младежта и спорта/  ІV. Бенефициенти   1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри. 2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации [Прочети цялата новина...]

 • 15 юли 2014 : Световно първество за класове „С“ – Стара Загора 2014
  От 28-ми юни до 6-ти юли тази година се проведе поредното Световно първенство на Световната федерация по корабомоделизъм NAVIGA, в Парк хотел Стара Загора, Стара Загора, България. Участие взеха 209 модела от 12 страни. България бе представена от 18 състезатели с 23 модела в пет от седемте класа. Българските корабомоделисти [Прочети цялата новина...]