Секция М – ЕCO RC лодки за групови гонки

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА „М“ ЗА 2012г.