Календар 2021

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ

Проект на Спортен календар за 2021 год.

Дата на провеждане от ….. Дата на провеждане до ….. Наименование на  проявата  Регламент, Програма, Протокол Етап на проявата Място на провеждане (град) Държава на провеждане
7.5.2021 9.5.2021 Държавно първенство -класи  М

Регламент

Програма

 І кръг Харманли България
7.5.2021 9.5.2021 Държавно първенство -класи НС  І кръг Харманли България
4.6.2021 6.6.2021 Държавно първенство  -юноши Харманли България
14.5.2021 16.5.2021 Държавно първенство  – класи S  Регламент  І кръг Русе България
19.6.2021 20.6.2021 Държавно първенство  – класи S  ІІ кръг Казанлък България
18.6.2021 20.6.2021 Държавно първенство-класи А/В  Регламент  І кръг Русе България
25.6.2021 27.6.2021 Държавно първенство  -класи М  Регламент  ІІ кръг Русе България
25.6.2021 27.6.2021 Държавно първенство-класи НС  Регламент  ІІ кръг Русе България
1.7.2021 4.7.2021 Национален турнир – класи С Бургас България
2.7.2021 4.7.2021 Държавно първенство  – класи S  ІІІ кръг с. Стройно, Общ. Елхово България
17.7.2021 18.7.2021 Държавно първенство-класи А/В  ІІ кръг Пазарджик България
23.7.2021 25.7.2021 Държавно първенство-класи НС  ІІІ кръг Пазарджик България
23.7.2021 25.7.2021 Държавно първенство  -класи М  ІІІ кръг Пазарджик България

5.8.2021

8.8.2021

Държавно първенство – класи С Каварна България

5.8.2021

8.8.2021

Държавно първенство  – класи S ІV кръг Каварна България

4.9.2021

6.9.2021

Държавно първенство – класи S V кръг яз. Батак България

4.9.2021

6.9.2021

Национален турнир -класи  М турнир яз. Батак България
първенство -  Enduro
16.8.2021 22.8.2021 Световно първенство – класи А/В  Regulations Пазарджик България
20.7.2021 29.7.2021 Световно първенство -класи NS Калининград Русия
1.8.2021 11.8.2021 Световно първенство – класи М Калининград Русия
11.9.2021 19.9.2021 Световно първенство – класи С Риека Хърватия

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11