Резултати от състезанието в гр. Харманли

Автор: сряда, 4 май, 2011

Резултатите от проведеното на 29.04 – 01.05.2011г. в гр. Харманли: Държавно първенство – класи “ М „ ще намерите на този адрес и в Календар 2011г.

Петко Петков